Provincie sinds juni geteisterd door vijftig natuurbranden

Een natuurbrand.
Een natuurbrand. © Brandweer Groningen
Sinds 1 juni dit jaar is de brandweer in de provincie Groningen ongeveer vijftig keer uitgerukt om een natuurbrand te blussen. Dat is meer dan in andere maanden het geval was én meer ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
De branden variëren van een bermbrandje tot grote akkerbranden, meldt de brandweer op haar website. 'Niet zo gek omdat we de afgelopen weken natuurlijk te kampen hebben gehad met flinke droogte.'

Maatregelen

De brandweer verschaft diverse maatregelen om een natuurbrand te voorkomen. Let bijvoorbeeld op waar je de auto neerzet. 'Een uitlaat en katalysator kunnen heet worden en bij parkeren in hoog, droog gras kan het een natuurbrand veroorzaken.'
Daarnaast: rook niet in natuurgebieden, gooi afval in de daarvoor bestemde bakken (zonnestralen kunnen namelijk via een glas als vergrootglas werken en brand veroorzaken) en houd je bij barbecues, kampvuren en vuurkorven aan de ter plekke geldende regels.

Haaks lopen

En als je toch met een brand wordt geconfronteerd? Dan adviseert de brandweer om te vluchten naar een veilige plaats, zoals de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom. Loop haaks op de vuurhaard en bel ondertussen 112 om je locatie door te geven.