Definitieve ontwerpen van de zeedijk bij Delfzijl gepresenteerd

Bewoners en andere geïnteresseerden konden dinsdagavond de definitieve ontwerpen van de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl bekijken. Ook kregen zij informatie over de uitvoering en planning van de dijkversterking en van de Dubbele Dijk.
Dat gebeurde tijdens een informatieavond die werd georganiseerd door het waterschap Noorderzijlvest, de aannemerscombinatie Ommelanderdiek en de provincie Groningen.

Werkzaamheden

De zeedijk krijgt een bredere steunberm aan de landzijde, waardoor de dijk op plekken wel twintig meter breder wordt. Over de hele lengte komt een fietspad op en langs de dijk. Ook komt er op de buitenkant van de dijk meer asfalt, behalve bij de Dubbele Dijk. Daar komt over een lengte van 2,5 kilometer een tweede dijk landinwaarts.

Blik op uitvoering

Volgens Ate Wijnstra, projectleider van het waterschap Noorderzijlvest, wordt de zeedijk versneld versterkt.
'We konden niet rustig wachten totdat de ontwerpen klaar zijn en pas daarna beginnen. Het loopt hier parallel en dat maakt het spannend. Nu alle ontwerpen klaar zijn, kunnen we de blik volledig richten op de daadwerkelijke uitvoering, zodat de verbeterde dijk eind 2019 klaar is.'