Overlastvergoeding van 250 euro 'voor alle gedoe' bij schadeafwikkeling

© Jos Schuurman / FPS | Beeldbewerking RTV Noord
Iedereen met erkende schade door gaswinning heeft recht op een overlastvergoeding van 250 euro. Dat heeft de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) besloten.
Eerder was al afgesproken dat bijkomende kosten bij de schadeafwikkeling zouden worden vergoed. Tot nu toe was het onduidelijk wat daar onder werd verstaan.
De commissie die sinds april dit jaar de schade afhandelt, heeft nu een tarieflijst bekend gemaakt. Nieuw daarin is de overlastvergoeding van 250 euro.

Het dubbele

Die kan nog hoger uitpakken voor mensen met meer dan 10.000 euro toegewezen schade. Zij krijgen het dubbele: vijfhonderd euro.
De betrokkenen krijgen de overlastvergoeding niet automatisch op hun rekening gestort. Het moet eerst wel worden aangevraagd. Dat kan vanaf woensdag.

Mensen over de vloer

De uitkering van de overlastschade gaat niet ten koste van andere vergoedingen, verzekert een woordvoerder van de commissie.
'Het moet puur worden gezien als een vergoeding voor al het gedoe bij de schadeafwikkeling, zoals allerlei mensen die over de vloer komen.'

Compensatie

Bij die andere kosten gaat het onder meer om en dagdeelvergoeding van 95 euro. Dat is  compensatie voor de uren die mensen moeten opnemen bij een schade-opname.
Als de schade wordt hersteld worden nog eens twee dagdelen vergoed: goed voor 190 euro.

Schoonmaakkosten

Dan zijn er nog de schoonmaakkosten als de schade is hersteld. Daar staat een standaard bedrag van 150 euro tegenover.

Bonnetjes

Voor  een deel van deze bijkomende kosten moet worden bewezen dat ze ook zijn gemaakt.
'Maar,' zegt de woordvoerder, 'er hoeven geen bonnetjes te worden overlegd. Wij vragen mensen wel deze bonnetjes nog een half jaar te bewaren. De commissie voert steekproefsgewijs controles uit om te kijken of alles klopt.' 

Niet voor oude schades

De commissie benadrukt dat de overlastvergoeding niet geldt voor de zesduizend oude schades, die nog door de NAM worden afgehandeld. Het gaat alleen om schades van na eind maart vorig jaar.