Wordt schade door een steenmarter nou wel of niet vergoed?

Schade aan een dak in Grootegast
Schade aan een dak in Grootegast © Jelte Zwerver
Kun je als consument nou wel of niet schade door steenmarters claimen? De ene verzekeraar vergoedt schade door het dier niet, anderen weer wel.
Ook wordt er verschillend gedacht over schade aan auto's en huizen, zo blijkt uit een rondgang van RTV Noord.

20.000 euro niet gedekt

Vorige week vertelde Jelte Zwerver uit Grootegast dat zijn woning zo'n twintigduizend euro schade heeft door één of meerdere steenmarters.
Onder de dakpannen vonden bouwvakkers onder meer de kop van een snoek, het lijk van een rat en de resten van een eend. Bijna bij de nok lag een kippenei. Zijn verzekeraar dekt de schade niet.

Ongedierte of beschermde diersoort?

De steenmarter wordt door sommige mensen gezien als ongedierte, terwijl het een beschermde diersoort is. Over dit verschil was in 2015 een uitspraak van het Kifid, een organisatie waar mensen terecht kunnen met klachten over verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten. De uitspraken van Kifid zijn bindend.
In 2015 behandelde het Kifid een zaak van iemand die een opstalverzekering had bij verzekeraar Aegon. In de voorwaarden van de verzekering stond dat schade die veroorzaakt werd door ongedierte, niet werd vergoed.
De verzekeraar vond dat een steenmarter gezien kan worden als ongedierte en weigerde een claim van ruim driehonderd euro te betalen.

Definitie in Van Dale

Het Kifid zocht de betekenis van het woord 'ongedierte' op in de Van Dale. Daaruit zou niet blijken dat de steenmarter bij ongedierte hoort.
Tekst gaat verder onder de foto
Het Kifid ging mee in de redenering van de indiener van de klacht, dat van ongedierte geen sprake kan zijn als het gaat om een beschermde diersoort. De verzekeraar verloor de zaak en moest ongeveer 380 euro betalen.

Wat zegt dit over verzekeringen nu?

De vraag is natuurlijk: wat zegt deze uitspraak uit 2015 over verzekeringen vandaag de dag? We vragen het aan Marieke Vermont, woordvoerder van het Kifid. 'In soortgelijke gevallen en met dezelfde omstandigheden, zal het oordeel hetzelfde zijn', zegt ze.
'Elke klacht wordt hier op zijn eigen manier behandeld. Dan is het natuurlijk belangrijk om te kijken wat voor verzekering iemand heeft, en de voorwaarden die daarbij horen. Die kunnen in 2018 anders zijn dan in 2015', vervolgt Vermont.
'Als iemand het niet eens is met het afwijzen van een schadeclaim, kan die een klacht bij ons indienen', aldus Vermont. Ze benadrukt dat de klacht eerst voorgelegd moet zijn aan de verzekeraar zelf. 'Anders komen mensen hier nodeloos'.

Wat doen de grootste, bekendste verzekeraars?

We hebben gekeken naar een aantal grote, bekende verzekeraars en of zij schade door steenmarters aan een woning wel of niet vergoeden.
Let wel: dit is gebaseerd op de voorwaarden die op moment van schrijven op de website staan, mogelijk aangevuld met een toelichting. Het kan zijn dat u een verzekering heeft afgesloten onder andere voorwaarden.
De voorwaarden zijn te vinden door op de naam van de verzekeraar te klikken.
VerzekeraarWel of niet vergoedToelichting
WelIn de voorwaarden staat: 'Met deze dekking bent u verzekerd voor alle schade die

plotseling en onverwacht aan uw woning ontstaat'/
NietSinds de uitspraak van het Kifid, heeft Aegon de polisvoorwaarden veranderd. In plaats van ongedierte, staat nu in de polisvoorwaarden dat schade door dieren niet vergoed wordt.
WelEen persvoorlichter laat weten dat InShared schade door steenmarters wel vergoedt.
NietIn de voorwaarden staat dat schade door o.a. marterachtigen niet vergoed wordt.
NietIn de voorwaarden staat dat schade door dieren niet wordt vergoed.
WelAls we de uitleg van het Kifid volgen, zou verzekeruzelf schade door steenmarters wel vergoeden.
NietIn de voorwaarden staat dat schade door dieren niet wordt vergoed.
WelIn de voorwaarden staat dat het volgende wel vergoed wordt: 'Een dier dringt uw woonhuis binnen en beschadigt het.'
WelAls we de uitleg van het Kifid volgen, zou Allianz schade door steenmarters wel vergoeden.
NietIn de voorwaarden staat dat 'schade door dieren' niet wordt vergoed.
WelIn de voorwaarden staat niets over dieren, alleen ongedierte waarvoor schade niet wordt vergoed. Een woordvoerder bevestigt dat schade door steenmarters wél wordt vergoed.
NietEen woordvoerder van OHRA zegt dat deze verzekeringsmaatschappij schade door steenmarters aan woningen niet vergoedt. In de voorwaarden wordt echter niet specifiek over marterachtigen of dieren gesproken. De commissie van het Kifid kan hier mogelijk iets van vinden, mocht het tot een procedure komen.
WelAls we de uitleg van het Kifid volgen, zou Centraal Beheer schade door steenmarters wel vergoeden.
WelAls we de uitleg van het Kifid volgen, zou Interpolis schade door steenmarters wel vergoeden.

En bij de auto dan?

Autoverzekeringen dekken schade door steenmarters vaak alleen als de auto volledig verzekerd is (WA all-risk).
Vaak gaat geclaimde schade ten koste van het aantal schadevrije jaren, waardoor de premie omhoog gaat en je duurder uit bent. Het is goed om dit even na te vragen bij je verzekeraar.