Loppersum landelijk koploper op gebied van zonnepanelen per huishouden

Zonnepanelen op een dak
Zonnepanelen op een dak © Gemeente Schiermonnikoog
De gemeente Loppersum was in 2017 koploper als het gaat om het aantal installaties van zonnepanelen per huishouden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Vorig jaar waren in Loppersum per duizend huishoudens 293 installaties van zonnepanelen op woningen aanwezig. Dat is het hoogste aantal in Nederland.*

Vier Groningse gemeenten in landelijke top vijf

De top vier bestaat overigens volledig uit Groningse gemeenten. De voormalige gemeente Slochteren was in 2017 met 289 installaties per duizend huishoudens een goede tweede, gevolgd door Bedum (266) en Eemsmond (230).
Ter vergelijking: de hekkensluiter is Amsterdam. Daar waren vorig jaar per duizend huishoudens maar veertien installaties van zonnepanelen te vinden op woningen. In de gemeente Groningen waren dat 48 per duizend huishoudens.
Op de visualisatie hieronder is te zien hoeveel installaties met zonnepanelen er in jouw gemeente op woningen zijn geplaatst en hoe dit aantal de afgelopen jaren is veranderd. Klik op jouw gemeente voor meer informatie.
Tekst gaat verder onder de visualisatie. Klik op jouw gemeente voor een ontwikkeling in de tijd.

Bedrijven

Als het gaat om bedrijven met zonnepanelen staat Schiermonnikoog op één. Voor elke honderd bedrijven zijn daar ruim negentien installaties. Loppersum (iets minder dan negentien), Eemsmond (achttien) en Slochteren (zeventien) volgen op plek twee tot en met vier. 

Vermogen van zonnepanelen

Als je kijkt naar het vermogen van alle zonnepanelen samen dan staat de gemeente Delfzijl op de derde plek, na Noordoostpolder en Haarlemmermeer. Alle zonnepanelen tezamen kunnen daar een vermogen leveren van ruim 41.000 kilowatt, waarmee volgens een deskundige van het CBS in een jaar zo'n 11.000 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. De gemeente Groningen volgt op plek vijf met bijna 35.000 kilowatt aan vermogen. 
* Het aantal zonnepanelen per installatie kan verschillen, bijvoorbeeld omdat er bij het ene huis meer of minder zonnepanelen nodig zijn of omdat er meer of minder plek voor is.