Aannemer Ring Zuid: 'We moeten terug naar de tekentafel'

Hoe moet het verder met de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen, nu de geplande inhaalslag voor de vertraagde werkzaamheden op het laatste moment is afgeblazen? 'We moeten terug naar de tekentafel.'
'Tijdgebrek. Dát is de oorzaak.' Bert Kramer, omgevingsmanager van aannemerscombinatie Herepoort, klinkt beslist als hem gevraagd wordt naar de reden voor de nieuwe tegenslag voor het project Aanpak Ring Zuid.

Allerlei plannen

'Alle partijen waren van goede wil', zegt Kramer. 'In februari zeiden we tegen elkaar: laten we proberen een inhaalslag te maken.'
'Wij hebben toen als een gek allerlei plannen gemaakt en ingediend. Maar er was simpelweg te weinig tijd voor de opdrachtgever om een goede afweging te maken. En dat begrijp ik wel.'
'Je moet denken aan een boekenkast vol documenten', legt hij uit. 'Normaal gesproken worden die allemaal tegelijk ingediend. Maar daar was nu geen tijd voor. Daardoor konden de specialistische adviseurs die de opdrachtgever wilde raadplegen [onder meer van Rijkswaterstaat - red.], die plannen niet goed beoordelen.'
Doordat het zo snel moest, hebben omwonenden van de Meeuwerderbaan veel overlast gehad
Bert Kramer - aannemerscombinatie Herepoort

'Alles aan gedaan'

Kramer praat in een nauwelijks te stuiten woordenstroom, als hij uitlegt hoe alle afzonderlijke onderdelen van het bouwschema als radertjes van een grote machine in elkaar grijpen.
'We hebben er alles aan gedaan om het voor elkaar te krijgen. We hebben bijvoorbeeld het deel van de tijdelijke ringweg dat er nu staat, in tweeëneenhalve maand uit de grond gestampt. Oorspronkelijk zouden we dit in zeven maanden doen. Maar alleen op deze manier konden we deze zomer beginnen met het slaan van de damwanden voor het verdiepte stuk weg.'
'Doordat het zo snel moest, hebben omwonenden van de Meeuwerderbaan veel overlast gehad', geeft Kramer toe. 'Die onderaannemer begon 's ochtends vaak vóór 7 uur. Maar als ik tegen hem had gezegd: als je dat nog één keer doet, kun je gaan', waren we niks opgeschoten.'
Gaandeweg het proces kom je erachter dat sommige eisen in het contract gewoonweg onverenigbaar met elkaar zijn
Bert Kramer - aannemerscombinatie Herepoort

Onverenigbaar

Het heeft allemaal niet mogen baten. Tijdgebrek gooide dus roet in het eten, maar er waren (en zijn) meer obstakels op de weg, zegt Kramer.
'Gaandeweg het proces kom je erachter dat sommige eisen in het contract gewoonweg onverenigbaar met elkaar zijn. Medewerkers van de combinatie kwamen geregeld in de knel met tegenstrijdige eisen en vroegen dan: Bert, gaan we dit of gaan we dat doen? Allebei kán gewoon niet.'

Plannen voor de ringweg Foto: VIA Drupsteen

Is dat een kwestie van onderschatting geweest?

'Nee', zegt Kramer. 'Bij het opstellen van een contract voor een groot project als dit, kun je gewoon niet alles tot in de punt en de komma vastleggen. Je concentreert je daarbij op de voornaamste zaken, die je nauwkeurig uitwerkt. De rest leg je in globale ontwerpen vast, die je na gunning verder uitwerkt.'

Hoe nu verder?

'Er moet een nieuwe planning worden gemaakt', zegt Kramer. 'Daar moeten we de tijd voor nemen. En we moeten ook weer met allerlei externe partijen om tafel. Hoe lang dit gaat duren, kan ik echt niet zeggen.'
De ene keer zijn het de vleermuisroutes waarmee we rekening moeten houden. De andere keer is het een monumentale boom waar we minstens zoveel meter bij vandaan moeten blijven
Bert Kramer - aannemerscombinatie Herepoort
Kramer zal opnieuw moeten dealen met de - soms - onmogelijkste eisen. 'De ene keer zijn het de vleermuisroutes, waarmee we rekening moeten houden. De andere keer is het een monumentale boom waar we minstens zoveel meter bij vandaan moeten blijven. Ik hoop dat we daar een praktische oplossing voor kunnen vinden.'

En hoe zit het met de juridische consequenties?

'Die komen alleen aan de orde als we er echt niet uitkomen. Natuurlijk, vertraging kost altijd geld. Maar ik ga ervan uit dat we daar uitkomen. En wat de nieuwe zuidelijke ringweg betreft, die komt er. Daarvan ben ik overtuigd.'