Kwart meer grutto's broedt bij Reitdiep

Het aantal gruttopaartjes in het Reitdiepgebied is het afgelopen jaar met een kwart gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Het Groninger Landschap noemt dit hoopvol, na een aantal slechte jaren.

Dit voorjaar nestelden 75 paartjes in het gebied. Dat leverde minder kuikens op dan in 2017, maar voldoende voor een stabiele populatie. In 2015 en 2016 lag het aantal gruttokuikens dat volwassen werd, veel lager, stelt het Groninger Landschap.

Om de gruttopopulatie weer uit de gevarenzone te krijgen, zijn overigens wel meer overlevende kuikens nodig.

Meest voorkomende vogel

De grutto is de weidevogel die het meest voorkomt rond het Reitdiep. Daarnaast nam het aantal tureluurs, wintertalingen, krak-, slob- en kuifeenden toe. De vogels profiteren er volgens het Groninger Landschap van dat het gebied natter is geworden. De veldleeuwerik is vrijwel verdwenen.

Lees ook:

Weidevogels blijven nog altijd een zorgenkindje
Groningen wil twee miljoen voor grutto en scholekster
Natuurmonumenten slaat alarm over weidevogelstand

Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws