Ruim helft Statenleden wil doorgaan na verkiezingen

Het provinciehuis van Groningen
Het provinciehuis van Groningen © Jos Schuurman/FPS
Iets meer dan de helft van de Statenleden in ons land stelt zich herkiesbaar voor de Statenverkiezingen van volgend jaar. Een krappe zestien procent haakt af. Ruim een derde van de Statenleden heeft de knoop nog niet doorgehakt.
Dat blijkt uit het Nationaal Statenledenonderzoek van bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau Daadkracht, zo meldt het vakblad Binnenlands Bestuur.

Tijd

Statenleden die meer tijd aan het Statenwerk willen besteden, zijn het vaakst bereid bij te tekenen voor een nieuwe periode als Statenlid (59 procent). Statenleden die er minder tijd aan kwijt willen zijn, haken het vaakst af (44 procent).

Vergadering of werkbezoek?

Statenleden besteden het gros van hun tijd (69 procent) aan bestuurlijk werk, zoals het lezen van stukken en het bijwonen van commissie- en Statenvergaderingen. Iets meer dan een kwart van de tijd wordt besteed aan volksvertegenwoordigende activiteiten, zoals werkbezoeken en contacten met burgers. Dat is een lichte stijging ten opzichte van vier jaar geleden.

Tevreden

Een meerderheid van de Statenleden (55 procent) is tevreden over het totaal aantal uren dat hij/zij besteedt aan het Statenwerk, zo blijkt verder uit het onderzoek. Gemiddeld besteden zij daar 22,8 uur per week aan. Ruim een kwart van de respondenten zou er meer tijd aan willen besteden en 18,3 procent juist minder.