Bouw nieuwe Bedumer sport- en multifunctionele accommodatie is haalbaar

Een impressie van het de accommodatie.
Een impressie van het de accommodatie. © SV Bedum
Een haalbaarheidsonderzoek laat zien dat om omstandigheden gunstig zijn voor de bouw van een nieuwe sport- en multifunctionele accommodatie in Bedum. Dat zeggen de initiatiefnemers.
Tien partijen hebben de afgelopen tijd om tafel gezeten. Het nieuwe gebouw moet onderdak bieden aan onder andere voetbalvereniging SV Bedum, een kinderdagverblijf, een cardiologische privékliniek, een fysiotherapiepraktijk, een sportschool en moet fungeren als dorpshuis.
'De oude kantine en kleedkamers voldoen niet meer dus hebben we samen met andere betrokken dorpsbewoners een plan bedacht. Een nieuw gebouw wat een dorpsfunctie krijgt', zegt Gert-Jan Hageman. Hij is voorzitter van de nieuwe Stichting Ontwikkeling Multifunctionele Accommodatie die zich over de plannen ontfermt.

Groen licht

De initiatiefnemers namen een onafhankelijk bureau in de arm om de haalbaarheid te onderzoeken. 'Daaruit is gebleken dat er behoefte is aan een multifunctionele accommodatie, dat er draagvlak is en het is financieel haalbaar'.

Energiezuinig

'We zijn met FrieslandCampina in gesprek om te bekijken of er restwarmte over is en dit gebruikt kan worden om het gebouw te verwarmen', vertelt Hageman. Dit gebeurt ook al bij zwembad De Beemden. Tevens komen er zonnepanelen op het nieuwe gebouw.

In 2020

Hageman hoopt dat er voor de herindeling nog een besluit wordt genomen over de bouw van de accommodatie. 'De plannen liggen nu bij de politiek en we hopen dat het huidige college in september een akkoord geeft. Het gebouw is dan in 2020 gerealiseerd', zegt Hageman.