Waar blijft het water als het toch hard gaat regenen?

Het is droog in onze provincie
Het is droog in onze provincie © Jannes Wiersema
'De grond is kurkdroog en kan bij een extreme situatie niet alles opnemen. Laten we hopen dat het geleidelijk gaat en dat de grond kan wennen aan de neerslag.'
Harald van Oosten van waterschap Noorderzijlvest reageert daarmee op de vraag wat er gebeurt als er, na weken van droogte, plotseling toch ineens heel veel neerslag valt.
'De overtollige neerslag stroomt dan af naar lagere gebieden', gaat hij verder. 'Naar sloten bijvoorbeeld. Of er ontstaan plassen.'
Als je uitgaat van extreme situaties kost het heel veel geld
Harald van Oosten - waterschap Noorderzijlvest

Voorbereidingen

Het waterschap bereidt zich daar ook al op voor: 'We zorgen ervoor dat het stelsel van hoofdwatergangen schoon is en voorbereid op grote hoeveelheden neerslag.'
'We gaan altijd uit van gemiddelden. Als je uitgaat van extreme situaties kost het heel veel geld om je daar op in te richten. Hopelijk gaat het dus ook om gemiddelde neerslag, als het weer gaat regenen.'

Geen dijkdoorbraak

Als er in korte tijd een grote hoeveelheid neerslag valt, zullen de dijken niet doorbreken. 'Nee, dat gaat niet gebeuren', zegt Van Oosten.
Dijken en kaden worden geïnspecteerd en daar waar nodig nat gemaakt, als er door de droogte scheurtjes in komen.
'Maar ook voor de dijken geldt: we hopen dat de neerslag geleidelijk valt, dus elke dag een paar millimeter. Zodat de grond kan wennen aan een nattere periode', blikt Van Oosten alvast vooruit op een eventuele natte periode.

Kans op hittegolf

De komende tijd blijft het ook nog wel even droog. Er is zelfs kans op een hittegolf. Het waterschap maakt zich nog geen zorgen over de droogte, zegt Van Oosten.
'De aanvoer vanuit het IJsselmeer richting de noordelijke waterschappen is nog gewaarborgd. Maar volgende week krijgen we een aantal dagen van 30 graden of meer en dan neemt de verdamping ook toe. En als Rijkswaterstaat besluit om de hoeveelheid die we nu krijgen niet meer te leveren, dan moeten we wel maatregelen gaan treffen.'
Een van die maatregelen kan een beregeningsverbod zijn. In een deel van de Veenkoloniën is dat er al.
'Het kan ook zijn dat je zo'n verbod alleen in de nachtelijke uren doet. Dan is de verdamping minimaal. In de loop van volgende week weten we daar meer over. Het kan elke dag wijzigen.'