Na hitte en droogte nu ook zomersmogalarm

Het is tropisch warm
Het is tropisch warm © Jannes Wiersema
De hitte is voor sommige mensen niet om te harden. Nu komt er ook nog smog bij. Tot en met vrijdag is er kans op smog door ozon. Dinsdag zal de luchtkwaliteit in onze provincie lokaal 'onvoldoende' en 'matig' zijn.
In het midden en oosten van het land is het op enkele plaatsen zelfs 'slecht'.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken.

Klachten

Dit advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is. Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen.
Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog.

Wat is zomersmog?

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Dit komt in het voorjaar en in de zomer voor als er weinig (veelal zuidoostelijke) wind staat.
De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd. In de andere seizoenen is de kracht van de zon te klein om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.
Actuele en verwachte smogniveaus vind je op luchtmeetnet.nl.