Problemen voor rondvaartboot door hoog waterpeil in Stad

Waterschap Hunze en Aa's heeft het waterpeil in de stad Groningen zo verhoogd dat het Rederij Kool misschien geld gaat kosten. Eén van haar rondvaartboten kan namelijk niet meer onder de bruggen doorvaren.
Het gaat voornamelijk om de Visserbrug en de Poelebrug. Een andere boot kan nog maar ternauwernood onder die bruggen door, de rest vaart gewoon.

De portemonnee

Het waterschap heeft het waterpeil in de stadsgrachten met zo'n drie à vier centimeter verhoogd. 'Nog vier centimeter en dan kunnen we met geen enkele rondvaartboot meer onder bruggen in de stad door', zegt schipper Gerard de Wagt namens Rederij Kool.
'Als dit komend weekend nog zo is, dan gaat het ons geld kosten. Reken maar uit: er passen 35 mensen op die boot, keer ruim tien euro. Hij vaart in het weekend een paar keer per dag.'

Keurig overleg

Het klinkt als een enorme tegenslag, maar het waterschap heeft de rederij keurig op de hoogte gesteld. 'Dat gaat altijd heel netjes, in goed overleg', zegt De Wagt. 'Daarbij is deze maatregel nodig om een waterbuffer in de stad op te bouwen met dit warme weer.'
Als hij in zijn geheugen graaft, dan kan De Wagt zich niet herinneren dat dit eerder zo is voorgekomen: 'Nee, zo extreem als nu heb ik het nog nooit meegemaakt.'