Provincie wil concrete afspraken over versterking en schadeafhandeling, met plan B

© Goos de Boer / RTV Noord
De provincie Groningen wil dat de afspraken rondom de versterking en aansprakelijkheid snel concreet worden. Ook moet er een plan B komen.
Dat voor het geval dat de afbouw van de gaswinning vertraging oploopt.
Dat schrijft de provincie, mede namens de andere Groningse overheden, in haar advies over het laatste gasbesluit van minister Wiebes.

Onzekerheden wegnemen

De provincie staat achter de ingezette lijn om de gaswinning zo snel mogelijk terug te brengen naar nul, maar de minister moet nog wel een aantal onzekerheden wegnemen, staat in het advies. Bijvoorbeeld over de snelheid van de afbouw van de gaswinning en het aantal gebouwen dat versterkt moet worden.
Daarnaast wil de regio ook aandacht voor de impact op sociale veiligheid, gezondheid, maatschappelijke onrust en economie.

Jaarlijks advies

Het gaat om een regulier advies van de provincie, dat volgens de nieuwe Mijnbouwwet jaarlijks moet worden verstrekt als reactie op het laatste winningsplan van het ministerie van Economische Zaken.
Op basis van die adviezen publiceert de minister op 18 augustus het zogeheten ontwerp-instemmingsbesluit. Van 24 augustus tot en met 4 oktober is de terinzagelegging. Op 15 november publiceert de minister dan het definitieve instemmingsbesluit.