Droogte heeft ook effect op de ondergrond: zorgen om dalend grondwaterpeil

Grondwater wordt ook regelmatig gebruikt om mee te sproeien
Grondwater wordt ook regelmatig gebruikt om mee te sproeien © RTV Noord / Eveline Jonkers
Water, of beter gezegd: het gebrek eraan. We hebben het al dagen nergens anders meer over. Veelal gaat het over water dat we kunnen zien in diepen, sloten en meren. Maar ook ondergronds ontstaat een probleem: het grondwater zakt weg.
Het grondwaterpeil is niet hetzelfde als het waterpeil dat we zien in die diepen en sloten. Het grondwater zit lager. Nu zelfs te laag, volgens sommige onderzoekers.
Zij zien dat het grondwater op sommige plekken in de provincie tot een halve meter lager zit dan in voorgaande zomers.

Tien, dertig en vijftig centimeter

Maarten Kuiper is grondwaterspecialist bij ingenieursbureau Wareco. Hij waarschuwt voor de lage grondwaterstand, omdat die schade kan veroorzaken aan gebouwen en infrastructuur.
'De bomen en struiken onttrekken water uit de bodem en regen blijft al wekenlang uit', vertelt Kuiper. 'Daardoor zakt de grondwaterstand op plekken tien, dertig of vijftig centimeter ten opzichte van eerdere zomers.'

Klei en veen

Volgens Kuiper is dat nu al een probleem, met name bij klei- een veenbodems. En die hebben we in Groningen nogal.
'Een lage grondwaterstand zorgt zeker bij klei- en veenbodems voor maaivelddaling', aldus Kuiper. 'En dat kan zorgen voor schade aan rioleringen, wegen en ook oudere woningen op palen. Maar ook huizen zonder palen kunnen verzakken.'

Funderingspalen

Als voorbeeld noemt de grondwaterspecialist huizen op houten funderingspalen. 'Die moeten onder water blijven, anders gaan ze rotten. Hoe vaker en langer ze droog komen te staan, hoe groter de kans op schade.'
Kuiper vindt het moeilijk om te zeggen hoeveel schade we op dit moment al ondervinden van een lage grondwaterstand. In de toekomst wordt het duidelijker, schat hij in. 'Want volgens klimaatvoorspellingen gaat dit vaker gebeuren.' 

Metingen

Het ingenieursbureau waarvoor Kuiper werkt, heeft een uitgebreid, landelijk meetnet en adviseert onder meer gemeenten en waterschappen. Kuiper vindt dat de gemeenten meer bezig moeten moet zijn met eventuele maatregelen.
'Maar gelukkig zijn gemeenten goed op weg met metingen', besluit hij. 'Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor lage grondwaterstanden, in plaats van alleen voor hoge.'