Burgemeester Borger-Odoorn: Platform Storm moet achterban in toom houden

© Jos Schuurman/FPS
Burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn roept tegenstanders van het windpark in de Drentse Monden op te stoppen met dreigbrieven en andere acties. Ook wijst hij Platform Storm op haar verantwoordelijkheid haar achterban in toom te houden.
Volgens Seton moet dit, om zo het gesprek tussen voor en tegenstanders van windmolens in het gebied weer mogelijk te maken.

Opnieuw in gesprek

'De afgelopen periode heb ik onder meer gebruikt voor luistersessies, waarbij ik met name het verhaal van tegenstanders aanhoorde', zegt Seton. 'Na de zomer willen we het initiatief nemen om met voor- en tegenstanders in gesprek te gaan. Dat plan is concreet, na de zomer komen we daar mee naar buiten.'

Tegenwind ter discussie

Seton stelt ook de rol van de actiegroep Platform Storm ter discussie. Volgens hem zouden de actiegroep en voorman Jan Nieboer er meer aan kunnen doen om de manier van protest tegen de windmolens in te dammen.
'De manier waarop de heer Nieboer reageert, door vaak in eerste instantie afstand te nemen van de acties, maar daarna wel olie op het vuur te gooien, daar houd ik niet van.' Volgens Seton zouden Nieboer en de mensen van Platform Storm de tegenstanders moeten oproepen hun acties gericht tegen windboeren te stoppen.

'Ze luisteren toch niet'

Jan Nieboer zegt dat hij zijn achterban probeert in toom te houden, maar dat hem dit niet lukt. 'Ik probeer de boel te sussen, te zeggen: 'Doe dat nou niet.' Maar dan krijg ik als reactie: 'Jan, ze luisteren toch niet naar ons'.'
Volgens Nieboer zijn hij en Seton in het verleden vaker gebotst. 'We hebben vaker contact gehad en ik heb hem op zijn verantwoordelijkheid gewezen. De heer Seton heeft zijn rol in dit dossier niet goed vervuld. Hij zou moeten opkomen voor de belangen van de inwoners, die niet op deze windmolens zitten te wachten. De mensen hier voelen zich compleet gepakt.'

Actievoerders in beeld

Seton geeft aan dat het Openbaar Ministerie en de politie de harde kern die actie voert tegen de komst van windmolens in beeld heeft. De burgemeester geeft aan dat er een klein deel in de Drentse Monden fanatiek tegenstander is, maar dat zij niet de mening van alle inwoners verkondigen.