Tientallen herinneringen Noordelijk Belastingkantoor ten onrechte verstuurd

Het Noordelijk Belastingkantoor
Het Noordelijk Belastingkantoor © Goos de Boer/RTV Noord
Tientallen mensen die een herinnering van het Noordelijk Belastingkantoor hebben gekregen, hebben wel degelijk hun eerdere nota's betaald. Dat blijkt uit de vele reacties van de afgelopen dagen op de berichtgeving van RTV Noord hierover.
Het belastingkantoor heeft 65.000 herinneringen verstuurd in de drie noordelijke provincies. Die grijpen in de meeste gevallen terug op een niet betaalde nota van meer dan een jaar geleden van het inmiddels opgeheven Hefpunt.
Deze organisatie is opgegaan in het Noordelijk Belastingkantoor, dat alle lokale belastingen en de bijdrages aan waterschappen int in de drie noordelijke provincies. Als gevolg van die samensmelting zijn de tienduizenden herinneringen nu pas de deur uitgegaan.
Deze reportage maakten we vrijdag over de herinneringen:
Volgens directeur Paulien Geerdink hebben de 65.000 herinneringen betrekking op niet betaalde nota's. Haar uitleg leidt tot een stroom aan reacties. 'Het Noordelijk Belastingkantoor heeft tegen u gejokt,' laat een inwoner van de stad Groningen weten.

Machtiging

Om te vervolgen met: 'Ik ben afgelopen donderdag langs geweest bij het Belastingkantoor, omdat ik ondanks een automatische machtiging ook een dergelijke herinnering heb gekregen. De medewerker kon toen in het systeem zien dat de automatische machtiging was blijven hangen toen, in zijn woorden, de stekker uit het oude systeem werd getrokken.'
Ook anderen melden dat zij deze belastingen automatisch laten afschrijven, terwijl er nu toch een niet erg vriendelijke herinnering in de bus rolt. Zo laat een inwoner van Delfzijl zijn administratie zien. Daaruit blijkt inderdaad dat de door de volgens het Noordelijke Belastingkantoor nog te innen belastingen keurig zijn afgeschreven.

Heel vervelend

We leggen deze en andere reacties voor aan het belastingkantoor. Dat moet de zaak eerst uitzoeken. Vervolgens komt teammanager Karina Uil een dag later met cijfers. Ze geeft toe dat 84 van de in totaal 65.000 herinneringen onterecht  zijn verzonden. 'Heel vervelend, uiteraard is dit al gecorrigeerd.'
Het betekent dat verreweg de meeste herinneringen zijn verstuurd omdat de (allang vergeten) nota van vorig jaar niet betaald zou zijn. Maar veel mensen bestrijden dat.
Volgens mij is er vorig jaar in een groot aantal gevallen helemaal geen nota verstuurd
Herinnering-ontvanger

Helemaal geen nota

Een van de reacties: 'Ik heb geen nota gehad. Volgens mij is er vorig jaar in een groot aantal gevallen helemaal geen nota verstuurd. Navraag bij mijn buren, vrienden en familie leert me dat.'
Er wordt ook volop geklaagd over de onbereikbaarheid van het belastingkantoor. Voor een aantal mensen is dat zelfs aanleiding om naar het kantoor te komen in de binnenstad van Groningen. Dat doet onder meer een inwoner van Eenrum. Ze treft in de hal de nodige 'lotgenoten'.
Naast mij in de wachtruimte zat zelfs een schoonmaakster van het belastingkantoor zelf
Eenrumer

Allang betaald

De conclusie na dat bezoekje: 'Er zijn vorig weekend 65.000 herinneringen de deur uit gegaan, daarvan is een groot deel ook onterecht verzonden. Bijvoorbeeld naast mij in de wachtruimte zat een meneer, die alles allang betaald had. Daarnaast was er zelfs een schoonmaakster van het belastingkantoor zelf, die ten onrechte een herinnering had gehad.'

Veel meer onterecht

De zaak van de Eenrumer is inmiddels geregeld: 'Ik heb de nota van vorig jaar wel betaald. Heb dat ook kunnen bewijzen. Volgens de medewerker zijn er veel meer herinneringen onterecht verstuurd, omdat een deel informatie uit het oude systeem volgens de medewerker verloren is gegaan.'
We innen de belastingen op een miljoen adressen. Daar gaat helaas wel eens iets fout bij
Noordelijk Belastingkantoor
Het Noordelijk Belastingkantoor houdt het er op dat het aantal van 84 ten onrechte verstuurde herinneringen getalsmatig meevalt. 'We zijn een organisatie in opbouw. We innen de belastingen op een miljoen adressen in de drie noordelijke provincies. Daar gaat helaas wel eens iets fout bij, maar het zijn wel enorme aantallen die wij hier behandelen.'
De namen en gegevens van de mensen die worden geciteerd in dit verhaal zijn bij de redactie bekend.