'Alle bewoners, mens en dier, hebben recht op vervangende woonruimte'

Op het lange en hobbelige pad dat moet leiden naar de sloop en nieuwbouw van het huis van Itamar Kool, doemt een nieuwe hindernis op. Itamar kreeg deze week speciaal bezoek.
Kijk de andere vlogs van Itamar hier terug: