Omwonenden kunnen bezwaren uiten over zonnepark Stadskanaal-Noord

© Minoru Karamutsu/ Flickr CC
Honderden huishoudens uit Stadskanaal zijn door de gemeente per brief geïnformeerd over de procedure rond het zonnepark langs de Van Boekerenweg. In de brief wordt uitgelegd op welke manier de omwonenden hun zienswijze op het park kunnen indienen.
Exploitant Powerfield heeft een vergunning aangevraagd om het zonnepark te exploiteren, de gemeente heeft een ontwerp-omgevingsvergunning voor het project aan de Van Boekerenweg afgegeven.

Is het gegrond?

Bewoners kunnen die vergunning inzien en vervolgens bezwaar maken door een zogeheten 'zienswijze' in te dienen bij de gemeente.
'Daarna zullen we beoordelen of hun zienswijze gegrond is en of we als gemeente een vergunning kunnen afgeven', zegt wethouder Goedhart Borgesius (VVD).

Meer dan de doelstelling

Het park aan de Van Boekerenweg bedraagt qua grootte zo'n 74 hectare. Dat past in de visie van de gemeente Stadskanaal, die maximaal 200 hectare aan grond beschikbaar wil stellen voor zonneparken.
Door het eventueel aanleggen van een park in Musselkanaal, komt Stadskanaal boven die doelstelling uit. Meer aanvragen van zonneparken krijgen voorlopig dan ook geen goedkeuring.

Eerder weinig weerstand

Borgesius is benieuwd of er weerstand is tegen de plannen van Powerfield. Bij de eerdere inloopbijeenkomsten was daar volgens de wethouder weinig van te merken.
'We hebben toen ruim 500 uitnodigingen de deur uit gedaan, er waren in totaal zo'n 25 belangstellenden, inclusief werknemers van de gemeente en Powerfield. Ik ben benieuwd of er dan ook weerstand is.'
De ontwerp-omgevingsvergunning ligt tussen 2 augustus en 12 september ter inzage bij de publieksbalie op het gemeentehuis in Stadskanaal.