FNV-stemming over cao streekvervoer uitgesteld door fout met uitnodigingen

Een bus in de stad Groningen
Een bus in de stad Groningen © Jos Schuurman/FPS
De stemming bij vakbond FNV over het principeakkoord voor een nieuwe cao in het streekvervoer duurt langer dan verwacht. Door een fout bij het versturen van brieven en mails hebben niet alle leden de uitnodiging om te stemmen gekregen.
Daardoor wordt pas begin september bekend hoe FNV-leden denken over het akkoord dat sinds begin juli op tafel ligt.

Stembiljet

'Er wordt nog uitgezocht wat er precies is misgegaan, maar intussen moet iedereen wel de kans krijgen te stemmen', aldus Brigitta Paas, bestuurder FNV Streekvervoer. De achtduizend FNV-leden krijgen nu allemaal een stembiljet met een antwoordenvelop in de brievenbus en kunnen tot 30 augustus hun stem uitbrengen. Eerder zouden de FNV'ers dat tot 2 augustus kunnen doen.
De uitslag wordt 6 september bekend, aan het einde van de dag.

Stakingen

In het streekvervoer werd eerder dit jaar herhaaldelijk gestaakt. De bonden eisten een loonsverhoging van 3,5 procent, maatregelen om de werkdruk te verminderen en meer (plas)pauzes. De cao voor het streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers.