Vijvers worden bijgevuld om vissen te redden

De gemeente Eemsmond probeert vissterfte in vijvers tegen te gaan door ze bij te vullen met vers water. 'Door de aanhoudende droogte daalt het waterpeil, en dat zorgt voor allerlei problemen', zegt wethouder Harald Bouman.
Vissen krijgen door het lage waterpeil een verminderd zuurstofgehalte. Oplettende en bezorgde buurtbewoners deden meldingen bij de gemeente van vissen die veel aan het oppervlakte naar adem hapten. Ook sportvissers maakten zich zorgen.

Protocol

Samen met de waterschappen heeft de sportvisserfederatie Groningen-Drenthe een protocol opgesteld voor droge perioden. 'De gemeente heeft dat verder uitgewerkt, en we passen het nu toe', zegt Bouman.
Op een handvol plekken worden de vijvers met tankwagens gevuld. 'Het verse water wordt krachtig in de vijvers gespoten', vertelt de wethouder. 'Samen proberen we er door die 'beluchting' voor te zorgen dat er na de droogte nog genoeg vis in de vijvers zit.'

Oproep

Bouman roept bewoners van de gemeente op om melding te maken van dode vissen of vissen die naar lucht happen. 'Wij zien zelf niet alles, maar als het nodig is kunnen we extra maatregelen nemen'.