Komt er een algeheel beregeningsverbod vanwege de droogte?

Nu mag er nog gesproeid worden, straks niet meer?
Nu mag er nog gesproeid worden, straks niet meer? © Jannes Wiersema (archief)
Vandaag wordt duidelijk of er ook in onze provincie een algeheel beregeningsverbod voor boeren komt. Deze middag komen alle waterschappen in ons land weer bij elkaar in Lelystad.
Samen met Rijkswaterstaat besluiten ze of de toevoer van het water uit het IJsselmeer moet worden beperkt. Die kans neemt steeds meer toe door de aanhoudende droogte.

De buffer slinkt

Bovendien stroomt er steeds minder water via de grote rivieren ons land binnen, waardoor de buffer in het IJsselmeer slinkt.
Marc Calon, de voorzitter van boerenorganisatie LTO Nederland, riep woensdag de waterschappen op af te zien van een algeheel beregeningsverbod. Volgens Calon zouden nog meer boeren daardoor in de problemen komen dan nu al het geval is.

Oproep voor nachtelijke beregening

Noorderzijlvest en Hunze en Aa's zagen tot nu toe geen aanleiding over te gaan tot een beregeningsverbod. De twee waterschappen hebben wel de boeren in hun gebied opgeroepen zoveel mogelijk 's nachts te beregenen, omdat dan de verdamping kleiner is. 

Westerkwartier

Overigens geldt in het gebied rondom Grootegast sinds vorige week al wel een volledig beregeningsverbod voor weilanden. Dat stuk van het Westerkwartier valt onder Wetterskip Fryslân, dat vorige week uit voorzorg besloot dit verbod in te stellen.