Officieel watertekort: het blijft nog weken droog (update)

© Waterschap Hunze en Aa's
Er worden extra maatregelen genomen in verband met de droogte. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt.
Er wordt opgeschaald naar fase 2 in het landelijk draaiboek. Dit betekent dat er een feitelijk watertekort is.

Update:

De aangekondigde maatregelen hebben vooral betrekking op de landbouw en veeteelt die zoveel mogelijk geholpen worden met hun problemen. Er is nog geen beregeningsverbod en ook is er volgens het ministerie geen tekort aan drinkwater. Wel is er veel schade aan de natuur en is de vewachting dat het nog weken droog blijft. Daar kunnen nieuwe maatregelen uit voortkomen.

Crisisberaad

De maatregelen vloeien voort uit crisisberaad van de Landelijke Commissie Waterverdeling. Daarin zitten onder meer het KNMI, Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provinciebesturen.
Deze Landelijke Commissie Waterverdeling was woensdag de hele dag bijeen en heeft tot laat vergaderd over de problemen die de aanhoudende droogte met zich meebrengt.

Opgeschaald

Het opschalen van droogtefase 1 naar fase 2 is een maatregel die in ons land slechts eens in de vijf jaar wordt ingevoerd en alleen van kracht wordt als er een watertekort is.
Bij fase 1 gaat het om een dreigend watertekort, bij fase 2 is daar daadwerkelijk sprake van.
De laatste keer dat fase 2 van kracht werd, was in 2011. Destijds waren de maatregelen echter aanzienlijk minder ingrijpend en omvangrijk.

Fase 2

Bij fase 2 wordt extra ingezet op veiligheid. Vandaar dat vooral wordt gekeken naar de dijkbewaking. Daarna volgen maatregelen voor respectievelijk de drinkwatervoorziening, scheepvaart en landbouw.
Naar verwachting volgen eventueel ook maatregelen als een sproeiverbod of het dichthouden van sluizen.