'Uitstoot methaan bij gaswinning hoger dan tot nu toe werd aangenomen'

Onder meer bij affakkelen komt methaan vrij
Onder meer bij affakkelen komt methaan vrij © Archief FPS (Jos Schuurman)
Bij de productie van aardgas in Groningen wordt meer methaan uitgestoten dan tot nu toe is aangenomen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek, waar onder meer het Nederlandse instituut TNO aan heeft meegewerkt.
Geconcludeerd wordt dat de huidige rekenmethodes om die uitstoot van methaan vast te stellen, verre van precies zijn. Dit onderzoek leidt tot een realistischer beeld.
Bij het halen van de klimaatdoelen is niet alleen het terugdringen van CO2-uitstoot van belang. Dat geldt ook voor methaan dat in de lucht terecht komt.
Dat komt niet alleen bij de gaswinning vrij; de veeteelt is daar de grootste bron van, aldus de onderzoekers. Toch speelt ook de gaswinning een rol bij de methaanuitstoot, blijkt uit het onderzoek.

Metingen

In het kader van het onderzoek is het nodige cijfermateriaal bestudeerd. Ook zijn een week lang geleden metingen verricht in Groningen.
De uitkomst van het onderzoek wijkt af van de cijfers over methaanuitstoot die tot nu toe bekend zijn. Toch is er geen reden alarm te slaan.

Opvallend laag

TNO-onderzoeker Hugo Denier van der Gon: 'Internationaal gezien zijn de hoeveelheden methaan die vrijkomen bij de Nederlandse aardgasproductie opvallend laag. Dit is in het onderzoek bevestigd. Kijk je naar de totale methaanuitstoot in het onderzoeksgebied in Noord-Nederland, dan blijkt wel dat de bij de aardgasproductie meer methaan wordt aangestoten dan waar rekening mee werd gehouden.'