Beregeningsverbod voor akkerbouwers in Westerkwartier versoepeld

© Jannes Wiersema (archief)
Wetterskip Fryslân versoepelt het beregeningsverbod. Voor de boeren in het Groningse Westerkwartier die onder dit waterschap vallen, geldt dat ze akkerbouwgewassen zes uur langer mogen beregenen: tussen 18:00 en 10:00 uur.
Het Friese waterschap kondigde vorige week een beregeningsverbod af vanwege de droogte. Daardoor is het waterverbruik verminderd en is het waterpeil nu vrijwel overal op gewenste hoogte.

Per direct

Ook het verbod op de beregening uit grondwater wordt versoepeld. Bovendien mogen sportvelden weer beregend worden. Daarvoor gelden dezelfde tijden als voor de akkers. De aanpassingen gaan per direct in. Het verbod op het beregenen van grasland uit oppervlaktewater blijft van kracht.
Sinds 26 juli mochten boeren hun grasland niet meer beregenen met water uit sloten,
kanalen en meren. Ook mocht er geen gebruik gemaakt worden van grondwater.
Agrariërs mochten de overige gewassen nog wel beregenen tussen 22.00 uur 's avonds
en 08.00 uur 's ochtends. Dit mag nu dus zes uur langer.

Tevreden

Landbouworganisatie LTO Noord laat weten tevreden te zijn over het besluit van het Friese waterschap om de beregeningstijd van akkerbouwgewassen te verlengen.