'Roep deze droogte uit tot ramp'

© Jannes Wiersema
De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) pleit ervoor om de droogte uit te roepen tot ramp. De bond maakt zich zorgen over de mindere oogst als gevolg van weinig tot geen neerslag.
In diverse regio's stevenen de aardappelboeren af op vijftig procent minder oogst. De suikerbietenoogst lijkt veertig procent minder te worden, zegt de NAV.

Verzekering

Wel signaleert de NAV dat waterschappen hun 'uiterste best' doen om de watervoorziening voor beregening zo goed mogelijk op peil houden. Onder meer in Groningen ziet de bond dat er voldoende beregeningswater beschikbaar is.
De bond hoopt dat de huidige 'ramp' voldoende aanleiding geeft om diverse verzekeringen beter bereikbaar te maken voor alle akkerbouwers, bijvoorbeeld door het verlagen van het eigen risico.
De NAV is met zijn 600 leden overigens veel kleiner dan boerenorganisatie LTO, die zo'n 30.000 leden telt.

Lees meer: