Noorderzijlvest: Boeren, sla je mest regenbestendig op

© Jan Been/RTV Noord
Waterschap Noorderzijlvest vraagt boeren hun mest in het veld zó op te slaan dat er straks, als er regen valt, geen vocht uit lekt naar de sloten. Komende dagen wordt regen verwacht.
Het waterschap ziet her en der dat boeren vlak bij sloten en watergangen tijdelijk mest opslaan, om die straks op het land te verwerken. Dat kan prima, zolang het droog blijft.
Als het gaat regenen moet de nattigheid uit de mest niet in de sloot belanden, want dat is slecht voor de kwaliteit van het slootwater.
Toezichthouder Ibo Vaatstra van Noorderzijlvest raadt boeren aan een dijkje rond de mestvoorraad aan te leggen. De mest kan zo de sloot niet in stromen. Officieel hoort mest vijf meter vanaf de kant te liggen.