Raad van State: Delfzijl deed in 2016 te weinig voor asielzoekers

Delfzijl regelde in 2016 te weinig huishoudens voor statushouders
Delfzijl regelde in 2016 te weinig huishoudens voor statushouders © FPS / Jos Schuurman
De provincie Groningen heeft de gemeente Delfzijl terecht onder druk gezet om te zorgen voor meer huizen voor erkende asielzoekers. Dat beslist de Raad van State.
Delfzijl was een van twaalf Groningse gemeenten die volgens de provincie te weinig woningen voor erkende asielzoekers hadden geregeld. In de eerst helft van 2016 wilde het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) dertig vluchtelingen in Delfzijl huisvesten maar de gemeente had voor achttien van hen geen woning.

Provincie op de stoel van de gemeente

De provincie ging daarop op de stoel van het gemeentebestuur zitten, met een zogeheten indeplaatsstellingsbesluit. Daarmee kon de provincie zelf woningen aanwijzen voor de statushouders.

Wanbeleid

Delfzijl kreeg er het imago van wanbeleid van. De gemeente stelde dat de achterstand in de tweede helft van 2016 is ingelopen. Volgens de Raad van State telt dat echter niet, omdat voor de tweede helft van 2016 een nieuwe taakstelling gold die ook niet volledig werd gehaald.

Ongegrond

De hoogste bestuursrechtbank verklaarde het beroep van gemeente Delfzijl tegen het indeplaatsstellingsbesluit ongegrond. De provincie mocht dus optreden in de plaats van de gemeente.

Grote stroom vluchtelingen

In 2016 was er een grote toestroom van vluchtelingen naar Nederland en andere delen van Europa. Daardoor moesten verschillende plekken in de provincie een tijdelijke opvang opzetten en kregen gemeenten opgelegd een (hoger) aantal statushouders onderdak te bieden. Vanaf 2017 ligt het aantal vluchtelingen aanzienlijk lager.