Slepend conflict rond scheepswerf was bijna beslecht

Ze leken enigszins naar elkaar toe te groeien, scheepswerf Pattje in Waterhuizen en omwonenden. Er waren immers goede afspraken gemaakt om de overlast van de werf voor de buurt te beperken. Maar nu komen er toch weer rimpelingen in de verhouding. En dat terwijl een oplossing voor deze burenruzie dichtbij lijkt te liggen.
De problemen tussen de scheepswerf en de omwonenden spelen al jaren. Tot aan de hoogste rechtscolleges werden de meningsverschillen uitgevochten. In alle gevallen ging het om de geluids- en milieunormen waar Pattje aan moet voldoen.
Wie de situatie in Waterhuizen een beetje kent, zal zich daar niet over verbazen. Een drukke scheepswerf waar de overburen slechts op zo'n honderd meter afstand zitten. Een aantal woningen en een autobedrijf. En dat leidt tot gedoe, blijkt ook wel uit de verhalen die we daarover hebben gepubliceerd (zie voor een kleine greep daaruit de linkjes onderaan dit verhaal).

Bezoeken door omgevingsdienst

De Omgevingsdienst Groningen laat op twee manieren onderzoek doen naar de scheepswerf. Zo brengen medewerkers van de omgevingsdienst bezoeken aan Pattje om te controleren of afspraken en regels worden nageleefd.
In december vorig jaar overheerste optimisme. En waren nieuwe afspraken gemaakt en de scheepswerf hield zich daar goed aan. Maar dit jaar lijken de problemen terug, zo blijkt uit
documenten die RTV Noord heeft opgevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij de gemeente Midden-Groningen.
Onder de documenten vallen toezichtsrapporten over het jaar 2017 en een aantal uit 2016, uitgevoerd door de Omgevingsdienst Groningen. Ze geven een beeld wat er allemaal goed ging in de afgelopen jaren, en waar de boel toch weer uit de rails liep.
Een paar voorbeelden daaruit. Zo heeft de scheepswerf hallen gebouwd om te voldoen aan milieuregels. Deze hallen zorgen er bijvoorbeeld voor dat lawaai en stof binnen blijft, en niet naar buiten kan gaan. In meer dan de helft van de 65 rapportages staat dat deze hallen niet dicht zijn.
Meerdere keren wordt genoemd dat er in de buitenlucht wordt gelast, en er geen maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de vlamboog hiervan te zien is vanaf de openbare weg.
Begin maart 2017 is een meter geplaatst, waarmee werd gekeken of de geluidsnorm niet werd overschreden. Ook werd er een camera geplaatst. In de 44 weken dat deze meter er stond, werd de norm van 82 decibel 123 keer overschreden.

Soorten lawaai

In sommige weken ligt het aantal overschrijdingen rond de zeventien keer, in één enkele week waren er 21 overschrijdingen gemeten. Het gaat om hameren, het vallen van metaal of het slaan op metaal.
De overtredingen zijn meestal tot tien decibel boven de norm. Dit is na correcties voor de weersomstandigheden en onnauwkeurigheden bij het meten en berekenen van het geluid.
Er is veel minder overlast. Misschien zijn bewoners er stiekem wel een beetje tevreden mee hoe het nu gaat
Ambtenaar Midden-Groningen

Weghalen geluidsmeter

In december 2017 schreef een ambtenaar van de gemeente: 'We hebben vorige week de bewoners gesproken. De bewoners waren in een heel andere stemming dan een jaar en een half jaar geleden.'
'Inmiddels hebben ze volgens mij gemerkt dat er echt iets veranderd is bij Pattje. Er is veel minder overlast. Misschien zijn bewoners er stiekem wel een beetje tevreden mee hoe het nu gaat.' De gemeente besloot daarop de geluidsmeter weg te halen. Dat gebeurde in februari dit jaar.
Sinds de microfoon weg is, is het weer een en al overlast
Omwonende van de scheepswerf

'Weer een en al overlast'

Op 18 mei dit jaar was er een gesprek met omwonenden over de scheepswerf. Een van de omwonenden 'geeft aan dat de regels niet worden nageleefd', staat in het gespreksverslag. 'Sinds de microfoon weg is, is het weer een en al overlast.'
'De hal is niet dicht, er vinden werkzaamheden plaats op de kade.' Een andere omwonende baalt dat er roest op zijn auto's komt door het slijpsel. Iemand anders denkt dat er 'expres wordt gelawaaid op de mooie dagen en de vrije dagen'.
We moeten nu een duidelijke boodschap geven naar bedrijf en omgeving dat de maat vol is
Ambenaar Midden-Groningen

'Graag snelle en harde actie!'

'Eerst graag snelle en harde actie naar de werf!', schrijft een ambtenaar van de gemeente Midden-Groningen op 31 mei dit jaar. 'Hij mag geen schepen bouwen (qua geluid) buiten de milieuhallen. Als hij nu toch timmert, zaagt, slijpt aan schepen zonder dat de hallen goed gesloten zijn, dan wat mij betreft het werk stilleggen.'
'Trek als toezichthouder maar een grote broek aan, wat mij betreft. Daarna kan de jurist kijken wat er juridisch recht te breien is. (...) Pattje weet wat er niet mag, hij kan nu niet zielig lopen doen dat zijn klussen spoed hebben of dat hij orders misloopt. Hij moet eerst zijn bedrijf op orde hebben. De buren mogen niet langer de dupe zijn.'
'Dit dossier sleept al veel te lang. We moeten nu een duidelijke boodschap geven naar bedrijf en omgeving dat de maat vol is. GRAAG ACTIE NU', besluit de ambtenaar.

Pattje herkent zich niet in beeld

In een reactie schrijft Bauke Adema, directeur van scheepswerf Pattje dat het bedrijf zich niet herkent in dit beeld. 'Er zijn ook werkzaamheden die in open hallen mogen plaatsvinden. Open hallen betekenen dus niet dat sprake is van een overtreding. (...) U mist duidelijk de nuance, waarbij ik meteen toegeef dat het ook geen eenvoudige materie is.'
'Bij alle 'overtredingen' die u noemt, moet minimaal staan 'volgens de provincie'. Het zijn geen vaststaande feiten, maar meningen van de provincie die nog worden aangevochten voor de Raad van State.'
Van structurele geluidsovertredingen is geen sprake
Bauke Adema - Directeur scheepswerf Pattje

'Daar leren we van'

'Als u ziet aan hoeveel regels een scheepswerf moet voldoen, kan het zo zijn dat er per ongeluk wel eens een regel wordt overtreden. Daar worden wij dan op gewezen door de gemeente, daar leren we van', vervolgt Adema. 'Van structurele geluidsovertredingen is geen sprake.'
'Dat mensen bij mooi weer en op vrije dagen meer geluid horen, komt waarschijnlijk omdat ze dan thuis zijn en buiten zitten. Dat de woningen te dicht op de scheepswerf zijn gebouwd, is een feit.'

Aankoop van woningen

Hoe dan ook: er is weer gedoe rond de scheepswerf. En dat terwijl een oplossing zo dichtbij was. Adema: 'Er heeft serieus overleg plaatsgevonden over de aankoop van de woningen door de scheepswerf, met behulp van de provincie. Het akkoord is blijven steken op een paar ton, die de scheepswerf niet kon opbrengen en de provincie niet wilde opbrengen.'
'Van die paar ton zijn ze nu een veelvoud kwijt aan ambtelijke en juridische kosten. De omwonenden waren destijds ook erg teleurgesteld in de krenterige opstelling van de provincie', zegt Adema.

'Gemeente is welkom'

'De gemeente verwijt ik niets. Die hebben goed werk geleverd in de vergunningverlening. Als ze menen dat de vergunning wordt overtreden, zijn ze van harte welkom om daarover te praten en te bekijken hoe we dat kunnen oplossen', verklaart Adema.

Hoe nu verder?

Uit de stukken valt op te maken dat de gemeente een nieuwe geluidsmeter wil plaatsen. Wanneer deze wordt geplaatst, is onduidelijk. In april vatte een ambtenaar van de gemeente de situatie misschien nog wel het beste samen: 'Dit is zonder twijfel een bedrijf waarmee we tot lengte van jaren te maken houden in de klachtensfeer en in de handhavende sfeer. Tenminste, zolang een bedrijf als deze en woningen zo dicht bij elkaar blijven.'
De gemeente Midden-Groningen beraadt zich nog op een reactie.