'Gaswinning Groningen reden voor parlementaire enquête'

'Het beleid rond de aardgaswinning in Groningen verdient een parlementaire enquête. Dat beleid kenmerkt zich in de loop der jaren door onduidelijke verantwoordelijkheden en een gebrek aan openheid van de belangrijkste betrokkenen: de staat en de NAM.'

Dat stellen Rens Knegt en Rochus van der Weg donderdag in de Volkskrant. Knegt is voormalig plaatsvervangend directeur-generaal Energie Economische Zaken en Van der Weg voormalig topmanager Esso Aardgas.

'Nog veel onduidelijkheden'

Volgens De Knegt en Van der Weg is er ondanks de vele debatten over het onderwerp nog veel onduidelijkheid over hoe het niveau van de gaswinning bepaald werd en de verantwoordelijkheid voor de veiligheid.

'Bij een onderwerp dat al zoveel schade heeft toegebracht aan de Groningers en waarmee ook zoveel inkomsten zijn gemoeid voor de staat, is het aan het democratisch proces om duidelijkheid te bieden.'

'Wie had de werkelijke macht?'

Een parlementaire enquête zou antwoord moeten geven op de vraag wie de werkelijke macht heeft binnen de Maatschap Groningen. 'Is dat de staat of de 'olies' via de NAM?'.

Ook wil het duo weten wie heeft besloten tot een verhoging van de gasproductie naar 53 miljard kuub in 2013, een jaar na de beving in Huizinge en waarom de NAM en de staat tot 2012 hebben volgehouden dat de bodembewegingen geen veiligheidsrisico met zich meebrachten.

Geheime afspraken

Ook zetten De Knegt en Van der Weg vraagtekens bij privaatrechtelijke afspraken tussen Shell/ExxonMobil en de staat, die niet openbaar gemaakt mogen worden.

'Is dat na de schade die de Groningers hebben geleden nog aanvaardbaar?'

Juiste moment?

Groningers en Tweede Kamerleden roepen al langere tijd om een parlementaire enquête. In de Tweede Kamer zijn nagenoeg alle partijen het erover eens dat er ooit een dergelijk onderzoek moet komen. Maar daar is het nu nog te vroeg voor, omdat de wederopbouw nog moet beginnen. Dat proces zou dan niet worden behandeld tijdens de parlementaire enquête. 

Lees ook:

- Kans op parlementaire enquête over gaswinning klein (2016)

Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok DEN HAAG
Deel dit artikel:

Recent nieuws