Verschillende corporaties zien huurachterstand dalen; bij anderen stabiel

De Groenling in de Oosterparkwijk, waar huurwoningen zitten van Lefier
De Groenling in de Oosterparkwijk, waar huurwoningen zitten van Lefier © Google Streetview
Drie woningcorporaties zien de totale huurachterstand en het aantal huurders met een huurachterstand dalen. Bij twee anderen blijft de achterstand gelijk.
RTV Noord vroeg aan verschillende woningcorporaties in onze provincie wat de huurachterstand is in de periode van januari 2015 tot juli 2018, en hoeveel mensen een huurachterstand hebben. Hierop reageerden Lefier, Acantus, Marenland, Nijestee en Wold en Waard.

Lefier: geen daling in aantal ontruimingen

Lefier schrijft: 'In Groningen daalt het aantal huishoudens met een betalingsregeling.' De corporatie had in 2017 in totaal 203 huishoudens met een betalingsregeling. In 2016 was dit nog 253. 'Toch zagen we in deze provincie nog geen daling in het aantal ontruimingen.'
'We hebben in Groningen te maken met ingewikkelde gevallen, waar ondanks inspanningen om tot een oplossing te komen, een ontruiming niet kon worden voorkomen. We blijven ons inspannen om het aantal ontruimingen verder terug te brengen.'

Acantus: huurachterstand per huurder verschilt per jaar

Ook bij Acantus daalt het aantal huurders met een huurachterstand. Eind 2017 lag dit aantal op 916, tegenover 952 een jaar eerder. 'De hoogte van de totale huurachterstand en ook het aantal huurders met een achterstand, is de afgelopen jaren afgenomen', schrijft Acantus.
'De hoogte van de huurachterstand per huurder verschilt ieder jaar. Daar kun je geen trend in zien.'

Marenland: geen stijging of daling

'Over de gevraagde periode is er geen sprake van een stijging of daling. Wij voeren al langer een gerichte inzet op huurders met een huurachterstand o.a. door het actief benaderen van huurders met huurachterstanden', schrijft Marenland.
'Het aantal huurders met een achterstand wisselt per maand, gemiddeld zijn dit ca. 290 huurders. Wij bezitten ca. 2900 verhuureenheden. Ook het gemiddeld schuldbedrag is constant te noemen en bedraagt ca. 650,-. Ook dit bedrag verschilt per maand.'

Nijestee: daling in aantal huisuitzettingen en huurachterstanden

'Wij zien een daling in het aantal huisuitzettingen en huurachterstanden. Dat komt onder andere doordat Nijestee met de huurder in gesprek gaat en een oplossing probeert te zoeken', schrijft de verhuurder.
'Daardoor is een verhoging van het aantal betalingsregelingen te zien, een afname van huisuitzettingen en een afname van het inschakelen van de deurwaarder.' Bij de corporatie waren in 2017 in totaal 775 betalingsregelingen, tegenover 564 in het jaar 2016.

Wold en Waard: situatie is stabiel

'De situatie is stabiel, wel zijn er wat seizoensinvloeden. Rond de jaarwisseling en voorafgaand aan de uitbetaling van het vakantiegeld zien we soms een lichte stijging van de achterstanden', schrijft Wold en Waard. 'In de maanden erna vlakt dit weer uit.'
'De totale achterstand schommelt bij ons al jaren maandelijkse rond de 250.000 euro. Gemiddeld heeft een kleine 6% van de huurders bij ons een achterstand; ongeveer 285. Zowel de bedragen als het aantal huurders met betaalproblemen is vrij constant.'