Peil IJsselmeer scherp in de gaten gehouden: 'Reden tot zorg'

Het waterpeil in het IJsselmeer is de afgelopen week sneller gezakt dan vooraf was verwacht. Dat komt vooral door de verdamping van het oppervlaktewater.

Toch mogen boeren in onze provincie voorlopig doorgaan met het beregenen van hun akkers en weilanden.

'Er is wel reden tot zorg, want de waterstand in het IJsselmeer is wel dalende', zegt Anton Bartelds, hydroloog bij Waterschap Hunze en Aa's.

'Prognoses laten zien dat de waterstand in september een kritisch peil bereikt. Tot die tijd kunnen we doorgaan. Daarna zal de vraag van de landbouw minder worden.'

Buffer benutten

'Als het waterpeil toch verder daalt, moeten wij maatregelen nemen om de intrek uit het IJsselmeer te beperken. Wij denken dat het peil in het IJsselmeer nog wel iets verder kan zakken, zonder dat er problemen door ontstaan.'

'Wij vinden dat de buffer die het meer is, ook zo lang mogelijk moet worden benut', vervolgt Bartelds. 'Want als we gaan korten, creëer je hoe dan ook schade. Aan landbouw én natuur. We proberen dat moment zo lang mogelijk uit te stellen.'

'Op dit moment regent het gelukkig', constateert hij. 'De vooruitzichten zijn ook dat het de komende weken meer normaler weer wordt. '

Lees ook:

- Steeds minder water in het IJsselmeer: toch een sproeiverbod voor boeren?
- Voorlopig geen beregeningsverbod voor Groningse boeren (2 augustus)

Meer over dit onderwerp:
droogte GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws