Dit zijn mogelijke oplossingen voor parkeerproblemen Lauwersoog

© Google Maps (bewerking RTV Noord)
Vol, vol, vol. Dat is vaak te lezen op de matrixborden in Lauwersoog. Je auto parkeren om vervolgens met de boot naar Schiermonnikoog te gaan is best lastig tijdens het mooie weer en de zomervakantie.
Onlangs is er een bijeenkomst gehouden over de parkeerproblemen. Die worden naar verwachting groter met de komst van een nieuw Wadden Werelderfgoedcentrum. Daarin komt onder meer een zeehondenopvang, een restaurant en een hotel. De verwachting is dat er per jaar zo'n 150.000 bezoekers op af komen.

Nieuwe parkeerplekken nodig

Voor deze nieuwe toeristische trekpleister en de eilandbezoekers zijn nieuwe parkeerplekken nodig. Daarvoor zijn meerdere oplossingen mogelijk.
De bezoekers van het Werelderfgoedcentrum kunnen straks terecht op P4. Deze onverharde parkeerplaats bij de kade wordt vooral gebruikt door bezoekers die meerdere dagen naar Schiermonnikoog gaan. P4 zal beter ingericht worden als parkeerplaats.
'Er wordt een andere plek voor gezocht. We zijn hierover nauw in overleg met de gemeente Schiermonnikoog, de provincies Friesland en Groningen, maar ook de ondernemers in de haven', vertelt wethouder Anne Marie Smits van de gemeente De Marne.

De opties

'Er ligt een parkeerplaats voorbij de spuisluizen. Daar mogen mensen nu niet langer dan zes uren parkeren. Maar misschien kunnen daar dan de dagjesmensen staan', zegt Smits.
'Ook op de nieuwe verlengde kade kunnen bijvoorbeeld in het weekend mensen hun auto's kwijt als de bedrijven het niet gebruiken. Daarover is overleg met de ondernemers nodig.'
Ook zijn er andere plekken in Lauwersoog waar een parkeerterrein gerealiseerd kan worden volgens de gemeente. 'Het terrein van Rijkswaterstaat bijvoorbeeld. Daar is ook ruimte voor tientallen auto's. Daarover is ook overleg', zegt Smits. Er volgens haar genoeg ruimte voor nieuwe parkeerplekken in de haven.

Geen extra parkeerdek

Een andere mogelijkheid was het uitbreiden van de al bestaande parkeergarage P1 in de veerhaven. Hier zou een extra parkeerdek op gebouwd kunnen worden. 'Dat ziet de uitbater niet zitten', zegt Smits.
Ook andere zaken, zoals de verkeersveiligheid, worden continu tegen het licht gehouden.
'Mensen die naar de boot lopen steken nog erg vaak de weg over zonder uit te kijken. En als ze haast hebben gebruiken ze zelfs de rotonde om over te steken', aldus Smits.

Openingstijden brug

De openingstijden van de brug zijn ook een heikel punt. Die mag nu niet open twintig minuten voordat de boot weg gaat.
'Maar dat is te kort. Dat zou langer moeten omdat mensen nu in de stress schieten als ze de boot willen halen. Daardoor ontstaan ook gevaarlijke verkeerssituaties', vertelt Smits.
Volgens haar moet de brug misschien ook na aankomst van de boot voor een bepaalde tijd niet open mogen omdat het verkeer regelmatig vast staat.
'Het is nog niet allemaal koek en ei. Maar we gaan er uit komen met ons allen', zegt de wethouder.