Minder dan de helft van totale kosten aardbevingsgebied gaat naar schade-afwikkeling

© Goos de Boer / RTV Noord | Jos Schuurman / FPS | Beeldbewerking RTV Noord
Er is tot nu toe ruim 1,9 miljard euro uitgegeven aan de aanpak van de problemen rond de gaswinning in Groningen. Dat blijkt uit het kwartaalverslag van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).
De NAM heeft verreweg het grootste deel op tafel gelegd van het geld, dat beschikbaar is voor uitvoeren van het meerjarenprogramma van de NCG. Veel minder dan de helft daarvan - 37 procent - is naar de schade-afhandeling gegaan. Dat is tot nu toe ruim 700 miljoen euro. 

Opkopen huizen

Daar zitten ook de kosten in van de maatregelen die nodig waren voor de afwikkeling van de schade. Verder gaan daar nog de bedragen van af voor het opkopen van tot nu toe 89 woningen in het aardbevingsgebied. 
Inmiddels zijn daarvan 19 huizen gesloopt. Ook is de NAM er in geslaagd 35 panden weer te verkopen.

Versterking

Er is inmiddels door de NAM ook 760 miljoen euro uitgegeven aan het nemen van maatregelen op het gebied van de veiligheid en het versterken van huizen en gebouwen. Tot nu zijn veel minder huizen versterkt dan aanvankelijk de bedoeling was. 
Onduidelijk is hoeveel daar de komende jaren nog bij komen, nu minister Eric Wiebes van Economische Zaken op de rem heeft getrapt. Na het reces in Den Haag komt er meer duidelijkheid over het aantal woningen dat nog versterkt wordt, zo is toegezegd door de bewindsman.

Provincie en gemeenten

De provincie Groningen en de betrokken gemeenten hebben samen al een kleine zestig miljoen euro betaald. Dat geld gaat naar de verbetering van de leefbaarheid in het aardbevingsgebied en het stimuleren van de economie.

Vertrek Hans Alders

In het kwartaalverslag wordt ook stilgestaan bij het plotselinge vertrek van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. Dat heeft tot veel onrust geleid, zo wordt geconcludeerd:
'De verschillende versterkingspunten merken dit aan de toename van telefonisch contact. Bewoners geven aan niet meer te weten waar ze aan toe zijn, onduidelijkheid is funest geven zij aan.'