Partij Stad en Ommeland twijfelt over professionaliteit bouwer Zuidelijke Ringweg (update)

Het weggestroomde zand vanuit het talud ligt op de weg
Het weggestroomde zand vanuit het talud ligt op de weg © Patrick Wind/112Groningen
De fractie van Stad en Ommeland in de Stadse gemeenteraad maakt zich zorgen of aannemerscombinatie Herepoort wel capabel genoeg is om de Zuidelijke Ringweg tot een goed einde te brengen.
Dit naar aanleiding van het verzakken van diverse taluds door de regenval na langdurige droogte. 'Dit hadden de aannemers van te voren moeten zien aankomen, het is tenslotte geen verrassing dat de bodem na een lange tijd zonder regen kan verzakken', zegt Amrut Sijbolts, fractievoorzitter van Stad en Ommeland.

Van overmachtssituatie naar overmachtssituatie

'Keer op keer wil de combinatie Herepoort ons doen geloven dat ze van overmachtssituatie naar overmachtssituatie struikelen. Dan weer zijn er te weinig bouwvakkers doordat de crisis ten einde is. Dan is er weer een hittegolf waardoor het (verkeerde) asfalt smelt, dan kunnen de damwanden niet geslagen worden', vervolgt Sijbolts.
'En laten we eerlijk zijn; het einde van de crisis was in zicht ten tijde van de gunning, een hittegolf in de zomer is niet uitzonderlijk en dat gras op taluds niet groeit of afsterft boven de 25 graden is ook te googelen. Als er dijkbewaking is door de droogte, kun je er ook wel van uitgaan dat de warmte iets met taluds gaat doen.'
'Volgens ons moet de combinatie Herepoort beter gaan nadenken over wat ze aan het doen zijn. We maken ons echt zorgen wat er nog meer achter weg komt', aldus Sijbolts.

Doorn in het oog

Het is de partij een doorn in het oog dat alle financiële tegenvallers op de belastingbetaler worden afgewenteld. 'Bert Kramer, aannemer van Herepoort, zei in een interview dat de vertragingen en tegenvallers komen door tijdsgebrek. En dat zou komen door monumentale bomen en vleermuisroutes.'
'Dat zal wel zo zijn, maar dit soort problemen komen voor bij alle grote projecten en daar kan je op anticiperen. En dan kan de aannemer in dat interview wel zeggen dat de Zuidelijke ringweg er hoe dan ook komt? Ik hoop van harte dat het niet zo'n drama wordt als met de Noord-Zuidlijn in Amsterdam', besluit Sijbolts.

Reactie projectbureau Aanpak Ring Zuid

Het projectbureau Aanpak Rin Zuid komt met een schriftelijke reactie:
' Wij realiseren ons dat het project te maken heeft met een aantal tegenvallers. Het is voor iedereen echter ook duidelijk dat we de afgelopen tijd te maken hebben gehad met uitzonderlijke weersomstandigheden die hierin een rol hebben gespeeld. Bij de calamiteiten heeft Combinatie Herepoort snel geacteerd en de gevolgen weten te beperken. Dat is goed opgepakt. Combinatie Herepoort gaat na hoe deze problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden. De gemeenteraad wordt driemaandelijks geïnformeerd over de voortgang van het project.'