Stadjer doet aangifte tegen Jehovah's Getuigen vanwege seksueel misbruik

Frank Huiting uit Groningen blijkt één van de mensen in ons land die aangifte van seksueel misbruik heeft gedaan tegen de Jehovah's Getuigen.
In zijn jeugd werd Huiting jarenlang misbruikt door een lid van deze kerk. Met een aantal lotgenoten richtte hij vorig jaar stichting Reclaimed Voices op om het seksueel misbruik bij de Jehovah's aan de kaak te stellen.
Eerder dacht Huiting dat aangifte doen voor hem geen zin had, omdat het misbruik te lang geleden was. Maar nu blijkt dat 'verjaring' niet van toepassing is op zaken van ernstig seksueel misbruik, zegt hij.

'Voor het grotere belang'

'Ik doe dit ook om een signaal af te geven richting de politiek in Den Haag en het OM om de bredere context van seksueel misbruik binnen deze gemeenschap onder de aandacht te brengen', zegt Huiting. 'Ik doe aangifte vanuit de motivatie voor het grotere belang op te komen.'
'Het gaat mij er dus niet in de eerste plaats om aangifte te doen tegen de pleger. Integendeel. Het gaat mij om de context, waarin wordt weggekeken van seksueel misbruik.'

Strafrechtelijk onderzoek

Minister Sander Dekker maakte deze week bekend dat er een strafrechtelijk onderzoek komt naar seksueel misbruik bij de Jehovah's Getuigen. Dat schreef Dekker woensdag in antwoord op Kamervragen.
Dekker schrijft onder meer dat de Jehovah's 'in een beperkt aantal gevallen' onterecht een beroep hebben gedaan op het verschoningsrecht. Dat is het recht om te weigeren antwoord te geven op vragen van een rechter.
'Het verschoningsrecht komt toe aan individuen en niet aan organisaties. Een kerkgenootschap kan dus geen beroep doen op het verschoningsrecht', schrijft de minister.
'Wij vragen ons nog wel af of dat een strafrechtelijk onderzoek is naar plegers, of naar seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehovah's Getuigen', stelt Huiting.

Doofpotcultuur

Aangifte doen van een strafbaar feit kan alleen tegen individuele personen, niet tegen organisaties, zoals een kerkgenootschap. Maar Huiting hoopt dat naast het strafrechtelijk onderzoek er ook een onderzoek komt naar de 'doofpotcultuur' bij de Jehovah's Getuigen.

Pleiten voor onderzoek

Volgens Reclaimed Voices gaat het binnen de Jehovah's Getuigen alleen al in ons land om honderden gevallen van seksueel misbruik. De stichting pleit voor een onderzoek zoals de commissie-Deetman dat ook bij de Rooms-Katholieke Kerk heeft gedaan.
'Dat onderzoek moet leiden tot bewustwording. Niet alleen in de maatschappij, maar ook bij het bestuur van de Jehovah's Getuigen. Zij zeggen tot nu toe het als incidenten te zien, die mindset willen we doorbreken.'

Aangiftes

Via Reclaimed Voices hebben vijf mensen aangifte hebben gedaan, onder wie Huiting zelf dus. Daarnaast zijn er volgens het OM nog vier losse aangiften binnengekomen. Al deze zaken worden individueel beoordeeld, door verschillende parketten
Maar volgens Huiting zijn er nog een aantal aangiftes geweest. Maar volgens Huiting is het aantal gevallen van misbruik veel hoger, blijkt uit de meldingen bij Reclaimed Voices.
Uiteindelijk gaat het om kindveiligheid
Frank Huiting - misbruikslachtoffer
'Seksueel misbruik is een controversieel onderwerp, mensen praten daar niet graag over. Het is vaak iets uit het verleden, soms hebben mensen daar hun weg in gevonden. Ze hebben hun leven op de rit gekregen en willen er niet meer mee geconfronteerd worden. Maar ze vinden het wel belangrijk om een melding te doen bij de stichting.'
Huiting hoopt dat meer mensen aangifte gaan doen. 'In de eerste plaats voor jezelf, maar ook om het grotere belang te dienen. Uiteindelijk gaat het om kindveiligheid.'

Geen reactie Jehovah's

De landelijke leiding van Jehovah's Getuigen in Emmen zegt 'geen enkel bezwaar' te hebben tegen een onderzoek door het OM.