Kamervragen over tekort aan studentenkamers

Containerwoningen in Groningen zijn al een bekend verschijnsel
Containerwoningen in Groningen zijn al een bekend verschijnsel © Jaap Elevelt
Door het schaarse kameraanbod komt de gemiddelde huurprijs van een studentenkamer dit jaar landelijk voor het eerst boven de 400 euro uit. Reden voor Tweede Kamerlid Harry van der Molen (CDA) om Kamervragen te stellen.
'De eerste noodgrepen om internationale studenten te huisvesten (zoals in tenten in Groningen) zijn er al weer. Wat zijn we dan dit jaar met elkaar opgeschoten?', vraagt Van der Molen zich af.
Van de ministers van Onderwijs en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties wil het Kamerlid weten welke maatregelen zij al hebben genomen en nog plannen om het kamertekort terug te dringen.

Afgestudeerden op kamers

Ook de problematiek van studenten die na hun afstuderen op hun studentenkamer blijven wonen omdat er amper koop- en huurwoningen beschikbaar zijn, wordt aangestipt. 'Welk aandeel heeft dat in het tekort aan studentenkamers?'

Compensatie voor dure huur

Verder vraagt de CDA'er zich af of studenten die een relatief dure kamer moeten huren, daarin tegemoet gekomen kunnen worden. Ook is hij benieuwd of de keuze om ergens te studeren beïnvloed wordt door de (on)mogelijkheid woonruimte te vinden.