RUG-onderzoek: 'Duizenden sterfgevallen voorkomen door vaccinaties'

Een inenting
Een inenting © imcomkorea / Flickr Creative Commons
Met het Rijksvaccinatieprogramma zijn in veertig jaar tijd tussen de 6.000 en 12.000 sterfgevallen onder kinderen en jongeren voorkomen. Dat concludeert RUG-promovendus Maarten van Wijhe.
In zijn proefschrift over de impact van het vaccinatieprogramma tussen 1953 en 1992 richt Van Wijhe zich op de zeven kernziektes van het vaccinatieprogramma: difterie, kinkhoest, tetanus, polio, mazelen, bof en rubella (rodehond).

Trends

Hoe groot de impact van het vaccinatieprogramma is, is geen makkelijke vraag om te beantwoorden, zegt Van Wijhe.
'Wij hebben gekeken naar de periode vóór de vaccinaties en onderzocht hoe de trends toen waren. Dus welke ziektes waren er toen, etcetera. Die lijn hebben we doorgetrokken, dus wat zou er zijn gebeurd zonder vaccinaties? Dat vergeleken we met de resultaten van wel vaccineren en daaruit kun je dit resultaat afleiden.'

35 sterfgevallen

Vertaald naar de hedendaagse tijd scheelt het vaccinatieprogramma per geboortejaar 35 sterfgevallen. 'Zeg maar een schoolklas vol dus. Maar het is meer. Het gaat niet alleen om het voorkomen van sterftes, maar ook de ziektegevallen terugdringen.'

Discussie

De discussie over wel of niet vaccineren lijkt momenteel actueler dan ooit. Op Twitter roepen veel kinderartsen op om kinderen wel in te enten.
Van Wijhe: 'Wij hebben met ons onderzoek de winst van vaccinaties aangetoond, dat zou kunnen helpen in de discussie.'