Tien installaties en acht schepen meten slib in Eems-Dollard

© Groninger Landschap
Rijkswaterstaat begint volgende week dinsdag met een groot onderzoek naar hoe de vertroebeling van het water in natuurgebied de Eems-Dollard verminderd kan worden.
In het grensgebied tussen Nederland en Duitsland bevinden zich grote hoeveelheden slib die troebel water veroorzaken. Eerder bleek uit onderzoek al dat er naar schatting één miljoen ton slib zou moeten weggebaggerd om het water helderder te maken.

Installaties op bodem

Het slib belemmert de groei van algen, die aan de basis van de voedselketen staan. Ook heeft het nadelige gevolgen voor het bodemleven en vissen.
In het gebied waar de Eemsrivier uitmondt in de Dollard (het Eems-estuarium) worden op de bodem tien installaties geplaatst die op verschillende dieptes troebelheid, zout en stroomsnelheid meten.

Acht schepen

Ook wordt er vanaf acht schepen gemeten. 'Omdat turbulentie van het water van groot belang is voor de uitwisseling en verspreiding van het slib, worden vanaf twee schepen zeer specialistische metingen van de turbulentie uitgevoerd', aldus Rijkswaterstaat.