SodM: Nedmag mag geen nieuwe putten boren bij Veendam (update)

Een zoutwinningslocatie van Nedmag.
Een zoutwinningslocatie van Nedmag. © RTV Noord (Archief)
Zoutproducent Nedmag mag geen nieuwe putten boren bij Veendam, omdat de verwachte maximale bodemdaling meer is dan toegestaan. Dat zegt Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een advies aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Als Nedmag deze putten toch wil boren dan is daarvoor een nieuw en goedgekeurd winningsplan nodig.

Scheur

De maximaal toegestane bodemdaling in het huidige winningsplan op twee locaties bedraagt 7 centimeter. Naar verwachting wordt met het leegpompen van de zoutputten daar een bodemdaling van 10 centimeter bereikt. Dat heeft te maken met de maatregelen na een lekkage van pekel en mogelijk ook diesel, op 20 april bij Tripscompagnie.
Om verdere lekkage te voorkomen verlaagde Nedmag de druk in de caverne door geen nieuwe pekel het veld in te pompen. Maar volgens SodM leidt dat tot snellere bodemdaling: 'De stelling dat sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico is niet langer houdbaar.'

Poreus zand

Een extra reden om niet over te gaan tot het boren van de putten en het winnen van zout via de putten bij Veendam is het risico op lekkages. Het gaat daarbij om drukverlies, waardoor zout wegstroomt in poreus zandsteen. Naar die risico's wordt momenteel onderzoek gedaan.

Genuanceerder

Nedmag zelf kan zich niet helemaal vinden in de conclusies van het SodM, zegt directeur Bert Bruning van het zoutwinningsbedrijf. 'De informatie die het SodM heeft gebruikt, was van juni. Onze studie loopt door tot september, dus de situatie is inmiddels genuanceerder. Maar ik snap dat het SodM ergens een streep moet trekken.'
Het risico van de voorspelde bodemdaling is volgens Bruning klein. 'Dat bodemdaling heel gevoelig ligt, dat snappen we. Daar hebben we ook begrip voor. Toch bleek onlangs uit een rapport dat diepe bodemdaling zoals hier niet tot schade leidt. Maar het blijft een heel zorgvuldig proces.'

Einde verhaal

Het lek in de winningsput bij Tripscompagnie is volgens de Nedmag-directeur verholpen. 'We hebben de druk dusdanig verlaagd, dat het niet meer lekt. Dat blijkt ook uit metingen van de laatste weken, maar zoals gezegd heeft het SodM gegevens van juni gebruikt dus dit is hier niet in meegenomen.'
Het SodM geeft alleen een advies, het ministerie van Economische Zaken moet uiteindelijk een besluit nemen. Wat als die het advies van SodM overneemt? Bruning: 'Dan lopen wij vertraging op. En mocht de maatschappij uiteindelijk besluiten dat mijnbouw helemaal niet meer mag, dan is het einde verhaal. Maar dat geldt dan voor alle bedrijven in onze sector.'