Het nieuwe gasbesluit is vanaf vrijdag in te zien

© Jos Schuurman/FPS
Het concept voor het gaswinningsplan voor het 'gasjaar'2018-2019 ligt vanaf vrijdag ter inzage voor het publiek.
De publicatie werd donderdag aangekondigd in de Staatscourant.

Raad van State

Het 'ontwerpinstemmingsbesluit voor het winningsplan voor het Groningenveld 2018-2019', zoals het stuk officieel heet, stelt vast hoeveel gas er in dat jaar gewonnen mag worden.
Een nieuw besluit is noodzakelijk omdat de Raad van State eind 2017 het oude winningsplan, dat vijf jaar had moeten gelden, vernietigde.
Bovendien besloot minister Eric Wiebes van Economische Zaken in maart dat de gaswinning in 2030 wordt beëindigd.

Afbouw

Hoeveel gas er volgens het instemmingsbesluit gewonnen mag worden, is nog niet bekend. Het ligt in de verwachting dat het niet meer een maximum is waaraan de NAM zich moet houden, maar een exacte hoeveelheid die past in de door minister Wiebes voorgestelde afbouwlijn.
Die gaat bij een gasjaar met een gemiddelde temperatuur uit van 19 miljard kuub in gasjaar 2018/2019.

Gemeentehuizen

Het besluit is tot en met 4 oktober in te zien bij de gemeentehuizen van Midden-Groningen, Loppersum en Delfzijl en de provinciehuizen van Groningen en Drenthe.
Ook het indienen van een zienswijze op het ontwerp kan tot deze datum.