'25.000 tot 100.000 euro schade door droogte per melkveebedrijf'

Droogte op het land
Droogte op het land © Jannes Wiersema
De Nederlandse overheid moet boeren die schade lijden door de extreme droogte financieel steunen, zegt boerenorganisatie LTO.
Regiovoorzitter Trienke Elshof stelt dat alleen melkveehouders al 25.000 tot 100.000 euro schade per bedrijf hebben.
'Dat is veel. Morgen gaan we kijken welke stappen we ondernemen. Dan horen we ook de ramingen van Wageningen University, die in opdracht van LTO zijn gemaakt.'

Weinig gras

Gewassen staan te verpieteren op het land, er is maar weinig gras voor de koeien, de maisopbrengst valt tegen en extra krachtvoer kopen kost handenvol geld. In Duitsland is 340 miljoen euro beschikbaar gesteld voor boeren om de ergste schade op te vangen.
'Het kan zijn dat Duitsland door de steun een betere concurrentiepositie krijgt, dan sta je als Nederlandse boer op achterstand. Als de melkprijs gelijk blijft en je moet wel duur voer aankopen, kom je op achterstand', stelt Elshof.
Daarom kijkt ze hoopvol naar de overheid. Niet alleen Duitsland geeft de boeren steun, Zweden doet het ook. België denkt er over na om geld beschikbaar te stellen. Europa heeft er toestemming voor gegeven. 'Maar landen bepalen zelf hoe ze die maatregelen inzetten.'

Risico van het vak?

Volgens Elshof gaat dit verder dan het gebruikelijke ondernemersrisico.
'Omdat andere landen al uitkeren komt de vraag op of het niet buitenproportioneel is. Dan heb je het over een risico dat eigenlijk niet in de normale schadedekking past. Dan moeten we naar de overheid kijken'