Minister: boeren mogen langer mest uitrijden na droogteperiode

Een boer rijdt mest uit
Een boer rijdt mest uit © Flickr/Marja Savonije (Creative Commons)
Landbouwminister Carola Schouten geeft boeren toestemming om langer mest uit te rijden. Ze doet dit om boeren tegemoet te komen na een periode van aanhoudende droogte.
Normaal eindigt de termijn om mest uit te rijden eind augustus, maar vanwege de droogte kan er nu tot half en in een aantal gevallen tot eind september mest worden uitgereden.

Ondergrond

Het bemesten van verdroogde grond kan nadelig zijn voor het milieu. Boeren krijgen daarom meer tijd om mest uit te rijden. De exacte periode is afhankelijk van het soort ondergrond:
- voor akkerland (alle type gronden): tot en met 15 september
- voor grasland (zand- en lössgrond): tot en met 15 september
- voor grasland (klei- en veengrond) tot en met 30 september

Veevoer

Door de droogte dreigt er ook een tekort aan veevoer. Boeren die de komende weken  gebruiken om alsnog veevoer te verbouwen zouden daarmee in de knel kunnen komen met Europese vergroeningsregels. Daardoor stonden ook subsidies op de tocht.
Minister Schouten heeft de afgelopen weken bij de Europese Commissie aangedrongen op een passende oplossing. Een formeel besluit vanuit Brussel volgt waarschijnlijk pas half september. Boeren kunnen zo lang niet wachten; het opnieuw inzaaien moet zo snel mogelijk.

Overmacht

Minister Schouten heeft daarom met eurocommissaris Hogan besproken dat boeren in de tussenliggende periode een beroep kunnen doen op overmacht, gegeven de uitzonderlijke klimatologische situatie. De subsidies komen daarmee niet in gevaar.

Geen extra steun

Extra financiële steun voor boeren zoals in Duitsland is niet aan de orde. Schouten wijst erop dat zij meebetaalt aan de premie voor de weersverzekering van boeren. Omdat maar een klein deel van de boeren deze verzekering heeft wil de minister wel gaan kijken hoe die beter vorm gegeven kan worden en dus aantrekkelijker voor boeren wordt.