'Plan om van De Onlanden een meer te maken is veel te kort door de bocht'

De Onlanden vanuit de uitkijktoren gezien
De Onlanden vanuit de uitkijktoren gezien © Stefan Bleeker/RTV Noord
Natuurmonumenten ziet niets in het plan om van De Onlanden een tijdelijk meer te maken.
Dijkgraaf Bert Middel van waterschap Noorderzijlvest opperde dit idee voor het natuurgebied tussen Groningen en Peize in een interview met Dagblad van het Noorden. Volgens Middel kan zo'n meer uitkomst bieden tijdens langdurige droogte.

'Het gaat veel te ver'

'Er een meer van maken gaat veel te ver en is veel te kort door de bocht', zegt Geertjan Smits van Natuurmonumenten.
'Ik heb er met enige verrassing kennis van genomen. Het is een proefballon, dus ik wil er niet te veel status aan hechten. Maar stel dat het een meer wordt, dan gaan bijvoorbeeld broedvogels er ernstig hinder van ondervinden.'
De Onlanden heeft momenteel al een functie als waterbergingsgebied, maar vooral om overtollig water op te vangen. 'Dus niet in tijden van droogte, zoals Bert Middel voorstelt.'

Hoger waterpeil?

Toch is Natuurmonumenten niet tegen een verhoging van het waterpeil, zegt Smits.
'Maar pas na heel grondig onderzoek. Wat betekent het voor de natuurwaarden? Als blijkt dat een andere stand van het waterpeil tot de mogelijkheden behoort, staan we daarvoor open.'

Botsende belangen

Bij het beheer van De Onlanden botsen de belangen van boeren soms met die van de natuurbeheerders.
'Dit idee is vooral geopperd vanwege het boerenbelang', zegt Smits over de suggestie van dijkgraaf Middel.
'Maar wij blijven roepen dat ook de boeren een verantwoordelijkheid hebben. In het voorjaar voert het waterschap het in de ogen van de boeren overtollige water af richting de Waddenzee, met als gevolg dat het later in het seizoen veel te droog is. Wij vinden het verstandiger om het water in het gebied vast te houden.'

Drassig land

Dat water wordt in het voorjaar weggepompt, om te voorkomen dat boeren aan het werk moeten op drassig land.
'Ze zeggen dat de productie beter wordt als je in het voorjaar ontwatert, maar onderzoek stelt dat dat helemaal niet het geval hoeft te zijn. Ik denk dat de agrarische wereld wat meer oog moet hebben voor de winst van een wat natter bedrijf in het vroege voorjaar. Dat heeft een voordeel voor de zomer.'

Reactie Noorderzijlvest

Dijkgraaf Bert Middel laat via zijn woordvoerder weten geen behoefte te hebben om in te gaan op de kritiek.