NAM mag komend jaar 19,4 miljard kuub gas winnen

© FPS Jos Schuurman
De NAM mag, als het aan het ministerie van Economische Zaken ligt, in het komende 'gasjaar' 2018-2019 maximaal 19,4 miljard kubieke meter gas winnen uit het Groningenveld.
Dat heeft minister Wiebes vrijdagochtend bekend gemaakt.

Instemmingsbesluit

Dit 'ontwerpinstemmingsbesluit' komt in 'de plaats van het oude 'vijfjarenplan' van de vorige minister van Economische Zaken, Henk Kamp. Dat werd door Raad van State eind 2017 vernietigd. Die verordonneerde dat er voor 15 november 2018 een nieuw besluit moest liggen.
Bovendien besloot minister Eric Wiebes van Economische Zaken in maart dat de gaswinning in 2030 wordt beëindigd. Het nieuwe maximum is in lijn met de toen aangekondigde afbouw.

Komt tegemoet aan bezwaren

Het nieuwe besluit komt volgens minister Wiebes tegemoet aan de bezwaren die de Raad van State had tegen het oude besluit, namelijk dat de veiligheid van de bewoners helemaal niet is meegewogen in het plan, dat niet is gemotiveerd waarom die minder zwaar zou wegen dan de leveringszekerheid en ten derde dat niet is aangegeven wat er gedaan kan worden om de gaswinning te beperken.

Ter inzage

Het besluit is tot en met 4 oktober in te zien bij de gemeentehuizen van Midden-Groningen (locatie Hoogezand), Loppersum en Delfzijl en de provinciehuizen van Groningen en Drenthe.
Ook het indienen van een zienswijze op het ontwerp kan tot deze datum.

Provincie

De provincie Groningen, die net als de andere overheden al een zienswijze had ingebracht voorafgaand aan dit ontwerp, wil het besluit eerst rustig bestuderen voor het wil reageren.
Ook de NAM wil het nieuwe besluit eerst bestuderen voordat er een reactie gegeven wordt.

Groninge Bodembeweging

Het gaat de goede kant op, maar Wiebes bouwt zijn besluiten op twee pijlers in een moeras. Dat zegt de Groninger Bodembeweging in een eerste reactie op het besluit van het ministerie van EZ.
Voorzitter Jelle van der Knoop is blij met de geleidelijke afbouw van de gaswinning tot nul,
maar hij vindt dat Wiebes in het huidige gasbesluit nog veel onzekerheden toelaat: 'De berekeningen vinden wij een beetje gebaseerd op drijfzand.'

Milieudefensie

'We zijn blij met de veelbelovende woorden', zegt Evert Hassink van milieuorganisatie Milieudefensie. 'Maar voorlopig hebben we niet meer dan mooie woorden.'
'De afname naar 19,4 miljard kuub is minimaal', gaat Hassink verder. 'In dit tempo kan de minister zijn belofte de om in 2022 maximaal 12 miljard kuub te winnen niet nakomen. De risico's op aardbevingen en schade voor inwoners, boeren en waterschappen blijven nog jaren op een onacceptabel hoog niveau.'