Slibonderzoek in Eems-Dollard van start gegaan

Rijkswaterstaat is begonnen met grootschalige metingen naar slib in de Eems en Dollard. De metingen worden gebruikt in de aanpak van slib in het zogenoemde Eems-estuarium. De slib zorgt voor problemen voor de vissen en vogels.
De Nederlandse en Duitse autoriteiten werken samen om de slibproblematiek aan te pakken. Er wordt continu dertien uur aan data verzameld en daarmee hoopt Rijkswaterstaat de computermodellen te verbeteren.
Uiteindelijk moet het ertoe leiden dat er daadwerkelijk maatregelen kunnen worden genomen zodat het water helderder wordt.

Groei algen belemmerd

Het slib belemmert de groei van algen, die aan de basis van de voedselketen staan. Ook heeft de grote hoeveelheid slib nadelige gevolgen voor het bodemleven en vissen.
In het gebied waar de Eemsrivier uitmondt in de Dollard (het Eems-estuarium) worden op de bodem tien installaties geplaatst die op verschillende dieptes troebelheid, zout en stroomsnelheid meten.Ook wordt er vanaf acht schepen gemeten.