Groningen opent jacht op dubieuze kamerverhuurders

Het stadhuis in Groningen
Het stadhuis in Groningen © Chris Bakker / RTV Noord
Dubieuze verhuurders van studentenkamers in de stad Groningen raken hun vergunning kwijt. Het college van burgemeester en wethouders heeft woensdagochtend een voorstel hierover naar de gemeenteraad gestuurd. Die buigt zich in september over het voorstel.
Het plan werd bijna een jaar geleden aangekondigd door wethouder Roeland van der Schaaf. In het voorstel dat nu naar de gemeenteraad is gestuurd, staat onder andere dat studenten niet op straat mogen komen te staan als een verhuurder zijn hele vergunning kwijtraakt. Ook is het voorstel getoetst door een hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen.
Volgens de gemeente is zo'n stelsel in nog geen enkele andere Nederlandse gemeente ingevoerd. Aanleiding voor het nieuwe stelsel zijn misstanden op de kamerverhuurmarkt, met name bij studenten, schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Intimidatie

De meeste verhuurders in Groningen gedragen zich goed, benadrukt de gemeente. Maar er zit een aantal rotte appels tussen verhuurders en bemiddelaars waar de gemeente maar niet vanaf komt.
'Het begint met te hoge huren of achterstallig onderhoud. Op het moment dat huurders hun recht willen halen, zijn er verhuurders die met bedreiging en intimidatie hun huurders uit huis proberen te jagen', schrijft de gemeente.
Soms doen huurders aangifte bij de politie, maar het blijkt lastig de zaken strafrechtelijk rond te krijgen. Volgens de gemeente leidden de meeste aangiften tot niets. 'Het ontbreekt ons aan instrumenten om effectief op te kunnen treden.'

Dwangsom

Alle verhuurders van kamers en appartementen aan studenten hebben straks een vergunning nodig. Dat geldt ook voor bemiddelaars. Als ze zich aantoonbaar schuldig maken aan slecht verhuurgedrag, dan kan de gemeente maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door een dwangsom op te leggen. Uiteindelijk kan ook de vergunning worden ingetrokken.

Op straat

Het intrekken van de vergunning geldt in eerste instantie alleen voor het betreffende pand. Daar is bewust voor gekozen. Een algemene intrekking van de vergunning van een verhuurder zou er namelijk toe kunnen leiden dat honderden of zelfs duizenden studenten ineens op straat komen te staan.
Maar als de verhuurder geen beter gedrag vertoont, bestaat uiteindelijk zelfs de mogelijkheid om een vergunning van een verhuurder helemaal in te trekken. Als studenten hierdoor hun woning kwijtraken, helpt de gemeente met het vinden van vervangende woonruimte. Hiervoor wordt contact gezocht met 'professionele verhuurders, zoals woningcorporaties'.

Verbeteren aangifteproces

In het voorstel staat ook een aantal andere punten waar de gemeente actie op wil ondernemen. Zo wil de gemeente het aangifteproces bij de politie gaan verbeteren. Ook pakt de gemeente ondermijnende criminaliteit rond de verhuursector aan.
Verder wil de gemeente het huurteam, dat huurders bijstaat als zij bijvoorbeeld een zaak willen beginnen tegen verhuurders, gaan professionaliseren. Ook richt de gemeente zich op betere controle van illegale kamerverhuur.
Het voorstel gaat over gedrag van verhuurders nadat het nieuwe stelsel in werking is getreden. Maar verhuurders die nu al slecht te boek staan, kunnen hun borst natmaken. Gedrag uit het verleden kan worden meegenomen 'om de context te schetsen en het dossier te kleuren', aldus de gemeente.

Eerst de studenten

Het collegevoorstel is hier te vinden. De gemeenteraad vergadert op twaalf september over het voorstel. Als het wordt aangenomen kan het nieuwe stelsel op 1 januari ingaan.
Het stelsel richt zich in eerste instantie alleen op studenten, omdat de problemen daar het grootst zijn. De gemeente sluit niet uit dat de nieuwe werkwijze later voor alle verhuurders gaat gelden.