'Niet temperatuur, maar mest is belangrijkste oorzaak van toename blauwalg'

© Dennis Venema
De aanwezigheid van meststoffen in het water is van veel grotere invloed op het ontstaan van een blauwalgexplosie dan de temperatuur.
Dat blijkt uit langjarig onderzoek van de Wageningen Universiteit in samenwerking met Braziliaanse universiteiten en het Nederlands Instituut voor Ecologie. 

39 testlocaties

Blauwalgen zijn bacteriën die gifstoffen maken. Zwemmers of andere watersporters die contact hebben met deze stoffen of ze inslikken kunnen ziek worden. 
De onderzoekers namen monsters op 39 verschillende locaties. 'Of het water 20 graden of 25 graden was, maakte niet zoveel uit', zegt onderzoeksleider Mike Lurling. 'Bij beide temperaturen zorgde toevoeging van nutriënten (meststoffen) voor een explosie van de aanwezige blauwalgen.' 

Goed onderhoud

Die meststoffen kunnen bijvoorbeeld door riooloverstorten in het water komen, of door mest op boerenland dat uitspoelt naar het oppervlaktewater. 
Volgens Lurling kan goed onderhoud van vijvers of plassen explosies van blauwalgen voorkomen. 'Dan krijgt een meer, vijver of plas meer bufferend vermogen om een plotselinge toename van meststoffen, bijvoorbeeld na een plensbui, te weerstaan.'