Grootse plannen voor nieuw buurtcentrum in Oosterparkwijk

Een archieffoto van de Siebe Jan Boumaschool
Een archieffoto van de Siebe Jan Boumaschool © Google Maps
Ontmoetingsruimtes, ateliers, een restaurant, noem het maar op. Het plan voor een nieuw buurtcentrum in de Oosterparkwijk in Groningen zijn ambitieus maar wel haalbaar, zeggen de initiatiefnemers.
Sinds de sloop van het Treslinghuis zit de wijk feitelijk zonder buurtcentrum. Er zijn weliswaar nog diverse kleine accommodaties, maar een bruisend sociaal ontmoetingspunt ontbreekt momenteel voor de 12.000 wijkbewoners.

De koppen bij elkaar

Reden voor diverse organisaties en instellingen in de wijk om de koppen bij elkaar te steken. Hun oog viel op de Siebe Jan Boumaschool aan de Oliemuldersweg. Want het was bekend dat dit complex in 2020 leeg komt te staan, omdat de school dan verkast naar een nieuw onderkomen.

Strenge regels

De Boumaschool is een Rijksmonument. Dat betekent dat er strenge regels gelden voor een verbouwing. En toch lijken de plannen zowel financieel als technisch haalbaar, is de conclusie van een eerste onderzoek, dat samen met de gemeente is uitgevoerd.

Sociale veiligheid

Maar er moet dus eerst nog wel het nodige gebeuren. De Boumaschool bestaat niet uit één, maar uit twee aparte gebouwen. Vanuit het oogpunt van efficiënt beheer en sociale veiligheid moeten die twee panden aaneengesmeed worden, zegt Jaap de Graaf, secretaris van Bewonersorganisatie Oosterpark: 'Je wilt wel in de gaten kunnen houden wie er binnenkomen. Dat kan alleen als je één hoofdingang hebt, in plaats van twee.'

Puzzelen

Vanwege de monumentale status van het hoofdgebouw is dat even puzzelen. Toch denkt De Graaf dat er een oplossing mogelijk is voor dit probleem: 'Aan de achterkant is nu een pergola. We denken dat we daar nog wel iets mee kunnen.'

1,5 miljoen euro

Al met al worden de verbouwingskosten voorlopig geraamd op zo'n 1,5 miljoen euro. Voor de exploitatie hopen de initiatiefnemers hopen op een jaarlijkse subsidie van ruim drie ton, maar op het stadhuis voelen ze daar weinig voor, blijkt uit een brief aan de gemeenteraad:
'Het haalbaarheidsonderzoek stelt een jaarlijkse gemeentelijke subsidie voor van 314.000,-. euro. We sorteren echter niet voor op deze subsidie, aangezien het streven een kostendekkende huur is.'

Gevoelig

Dat is van oudsher een gevoelig punt, zegt De Graaf. 'Het Treslinghuis kreeg altijd minder subsidie, vergeleken met buurtcentra in andere wijken. Dat kwam omdat het niet de formele status van een wijkcentrum had. Wat natuurlijk onzin is. We hopen dat dit wordt rechtgezet als het nieuwe wijkcentrum er is. Maar goed, laten we eerst maar eens aan de slag gaan.'

Concreet plan

De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden uitgewerkt in een concreet plan. Dan moet duidelijk worden wat de exacte kosten zijn. De bedoeling is dat de gemeenteraad zich najaar 2019 erover buigt. Als alles meezit, kan de verbouwing in de zomer van 2020 beginnen.