Groningse bibliotheken werken samen met pabo

Link Wiebe Goodijk, rechts Jacqueline Roelofs
Link Wiebe Goodijk, rechts Jacqueline Roelofs © Biblionet Groningen
Groningse bibliotheken en de Pabo-opleiding van NHL Stenden Hogeschool gaan beter beter samenwerken. Daarmee willen zij vooral eerstejaars studenten goed voorbereiden op de rol die zij hebben als leerkracht bij het overbrengen van leesplezier en -motivatie.
Jacqueline Roelofs, manager Biblionet Groningen en Wiebe Goodijk, interim-manager Stenden Hogeschool hebben dat woensdagochtend afgesproken met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst.
Leesbevordering wordt een vast onderdeel van alle lessen. Ook wordt er aandacht geschonken aan vaardigheden die horen bij de 21ste eeuw.