'RUG stak miljoenen aan publiek geld in Chinese campus'

© Flickr Creative Commons/Beeldbewerking RTV Noord
De Rijksuniversiteit Groningen heeft miljoenen euro's oorspronkelijk publiek geld in het Yantai-project gestoken, hoewel toenmalig minister Jet Bussemaker van Onderwijs uitdrukkelijk had gezegd dat hier alleen privaat geld voor mocht worden gebruikt.
Dit blijkt volgens Het Financieele Dagblad uit onderzoek van universiteitsraadslid Jasper Been van de studentenbeweging DAG. Ook de externe accountant van de universiteit en de Onderwijsinspectie plaatsen in vertrouwelijke documenten vraagtekens bij de financiering van het project in China.

Bevindingen presenteren

Been deed een beroep op de Wet openbaarheid bestuur. DAG heeft inmiddels zijn bevindingen gepresenteerd.
De RUG wilde in de Chinese stad Yantai een campus realiseren, waar duizenden Chinese studenten Nederlands universitair onderwijs zouden gaan volgen. De voorbereiding werd begroot op een miljoen euro, maar uiteindelijk liepen de kosten op tot 2,8 miljoen euro. In februari werd het project afgeblazen.
De universiteit betrad volgens een woordvoerder met dit project een onbekend en gecompliceerd terrein en dit dwong de universiteit ertoe creatief te zijn.

Reguliere taken

Been is duidelijk: 'Wat de universiteit fout heeft gedaan is dat het publieke middelen heeft aangemerkt als privaatgeld. In 2012, 2013 en 2014 was dat geld nog aangemerkt als publiek, vanaf 2015 als privaat. Dat is erg omdat de minister expliciet verboden heeft om publiek geld uit te geven aan het Yantai-project,'
'Het geld dat je uiteindelijk uitgeeft aan Yantai, gaat niet naar andere zaken zoals docenteninzet of andere zaken die een universiteit nodig heeft', vervolgt Been. 'Het publieke geld moet gaan naar de reguliere taken van een universiteit en het private geld mag het College van Bestuur gebruiken voor Yantai.'
'Als nader wordt bekeken hoe dat publieke geld is uitgegeven, dan wordt duidelijk dat medewerkers die voor Yantai bezig zijn geweest, betaald zijn met belastinggeld.'

Politiek oordeel vellen

Been zegt dat het aan de politiek is om een oordeel te vellen over hoe hiermee om te gaan. 'De minister had een duidelijke eis gesteld, en ik ben dan ook benieuwd hoe zij hier op reageert.'
Hij voegt eraan toe dat het nog maar de vraag is of het verstandig is om door te gaan met de Yantai-plannen zoals die nu op tafel liggen.